Alle som driver person- eller godstransport med tyngre kjøretøy skal ha YSK-etterutdanningskurs hvert femte år. Kurset på 35 timer er obligatorisk og bygger videre på kunnskapen og erfaringen som sjåføren har tilegnet seg. Det legges vekt på erfaringsutveksling og refleksjon rundt egne erfaringer, og deltakerne skal utdype og repetere kunnskap som er viktig for sjåførens hverdag, samt bli oppdatert på gjeldene regelverk.

Riktig kompetanse til riktig pris

Transportkompetanse er Norges største leverandør av etterutdanning for sjåfører. Med avdelinger over hele Norge og faste, lave priser gjøres YSK-kurs mer tilgjengelig både geografisk og økonomisk. Gjennom samarbeidet med NLF sikres også støtte til fylkesavdelingene for hvert medlem som meldes på kurset.

Kurs 2017 etter fylke

For påmelding: Telefon 02242 eller e-post kurs@transportkompetanse.no

For komplett kursoversikt, klikk her