– Målet er oppstart i første periode. Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup (H), leder av transportkomiteen til NTB. Dette er ikke administrerende direktør i NLF Geir A. Mo udelt enig i:

- Tunneldirektivet i EU slår fast at det skal være maksimalt 5 prosent helling. I Oslofjordtunnelen er det 7 prosent. Dette øker risikoen for varmgang i motor og bremser ved tunge kjøretøy, noe som har ført til flere alvorlige hendelser allerede. Et nytt tunnelløp vil styrke sikkerheten når ulykken først er ute, men det vil på ingen måte løse problemet. Det burde etter NLFs mening aldri vært bygget tunnel under fjorden.

Til tross for en helling som bryter med EU-bestemmelsene vil Regjeringen bygge enda et tunnelløp under Oslofjorden, og forkaste broalternativet. Foto: Wikipedia Til tross for en helling som bryter med EU-bestemmelsene vil Regjeringen bygge enda et tunnelløp under Oslofjorden, og forkaste broalternativet. Foto: Wikipedia

Kan unngå ulykker med katastrofepotensial

NLF-direktøren understreker at stortingsflertallets begrunnelse nå skal gjennomgås grundig.

- Vi er klar over at Samferdselsdepartementet har kommunisert til EFTA at det nye tunnelløpet kun skal være et påbygg til eksisterende tunnel ut ifra sikkerhetshensyn, og ikke ut fra et kapasitetshensyn, som det i realiteten er. Vi vil sørge for at EFTA og ESA er klar over at det finnes alternativer med langt lavere risiko for ulykker med katastrofepotensial.

Les også: - Et trafikkfarlig alternativ