Formålet med nødbremsfunksjonen er å redusere antallet ulykker der en lastebil kjører inn i et annet kjøretøy bakfra – et scenario som utgjør cirka en femtedel av alle ulykker der lastebiler er innblandet. Det gjeldende lovverket krever at nødbremsesystemet skal redusere lastebilens hastighet med 10 km/t. Neste år innstrammes regelen til 20 km/t, men det er fortsatt ikke godt nok, ifølge Volvo.

- Det er flott at lovverket blir strengere, men jeg føler fortsatt at kravene er for lave. Hvis du kjører i 80 km/t når nødbremsesystemet aktiveres, må du fortsatt senke farten med mer enn bare 20 km/t for å unngå en kollisjon dersom kjøretøyet foran står stille, sier Carl Johan Almqvist, som er trafikk- og produktsikkerhetssjef i Volvo Trucks.

En reduksjon på 20 km/t er ikke nok for å hindre en ulykke. Volvos system kan stanse kjøretøyet fullstendig ved behov. Foto: Volvo Trucks En reduksjon på 20 km/t er ikke nok for å hindre en ulykke. Volvos system kan stanse kjøretøyet fullstendig ved behov. Foto: Volvo Trucks

Fra 80 til 0 km/t på 40 meter

Deres system som ble introdusert allerede i 2012 har både førervarsling og automatisk nødbrems. Sistnevnte griper raskt inn når det er nødvendig og kan redusere hastigheten helt til null. Bremsehastigheten – eller retardasjonen for å bruke det teknisk korrekte begrepet – er på cirka 7 m/sek2 , som er på nivå med mange personbiler. I praksis betyr det at lastebilens hastighet kan reduseres fra 80 til 0 km/t på cirka 40 meter.

Når nødbremsen aktiveres, begynner bremselyset å blinke for å varsle kjøretøyene bak lastebilen, og når hastigheten synker til 5 km/t, aktiveres også nødlysene. Volvos system fungerer også på svingete veier, og kan skille mellom autovern og virkelige hindre som for eksempel kjøretøyer, inkludert motorsykler.

Carl Johan Almqvist er trafikk- og produktsikkerhetssjef i Volvo Trucks. Han håper lovverket etter hvert følger deres eksempel og innfører obligatorisk nødbrems som stanser kjøretøyet fullstendig ved behov. Foto: Volvo Trucks Carl Johan Almqvist er trafikk- og produktsikkerhetssjef i Volvo Trucks. Han håper lovverket etter hvert følger deres eksempel og innfører obligatorisk nødbrems som stanser kjøretøyet fullstendig ved behov. Foto: Volvo Trucks

Oppmerksomme sjåfører er fortsatt viktigst

Ettersom det kun er kort tid siden nødbremseregelen trådde i kraft, tror Volvo det fortsatt vil ta tid før den positive effekten gjenspeiles i ulykkesstatistikkene.

- De aktive sikkerhetssystemene våre er en del av en helhetlig løsning som helt tydelig bidrar til å redusere farene i trafikken, men det er viktig å huske at teknologien ikke kan gjøre all jobben alene. Et trygt trafikkmiljø krever aktiv samhandling mellom alle trafikanter. En erfaren og oppmerksom sjåfør som styrer kjøretøyet på en ansvarlig måte, er fortsatt den beste måten å forhindre ulykker på, sier Almqvist.

Les også: Pirker i adferdsmønstre