Etter det Lastebil.no kjenner til er det Bymiljøetaten i Oslo Kommune som står for den praktiske bestillingen av transporten av sikringsgjerder når Stortinget skal åpnes, men at dette gjøres på bakgrunn av kriterier stilt av Politiets Fellestjenester (PFT).

Her lempes gjerdene ut av traileren på ett av flere litauiske vogntog i 2017. Foto: Knut Gravråk Her lempes gjerdene ut av traileren på ett av flere litauiske vogntog i 2017. Foto: Knut Gravråk

Manglende kvalitetskrav

Tradisjonelt har denne jobben blitt satt bort til norske transportører, men i 2017 endret dette seg. Da sto litauiske lastebiler i Karl Johans gate og lastet gjerder som ble fraktet til og fra et lager i Helsingborg, 500 kilometer unna. Lastebilene var heller ikke av nyeste sort, noe som ikke var i tråd med kommunens grønne tankegang.  Mange reagerte da på at det åpenbart ikke lå verken miljø- eller kvalitetsmessige kriterier til grunn for at den utenlandske transportøren fikk i oppdrag å sikre både kongen og statsrådet.

Da NLF tok kontakt med Politiets Fellestjenester (PFT) og Oslo kommune, ble det raskt klart at eventbyrået som sto bak transporten kun hadde fått pris og tilgjengelighet som oppgitte kriterier. Men så tok PFT grep.

I år, som ved tidligere år (bortsett fra 2017) gikk oppdraget til Transportsentralen Oslo AS. Foto: Knut Gravråk I år, som ved tidligere år (bortsett fra 2017) gikk oppdraget til Transportsentralen Oslo AS. Foto: Knut Gravråk

Har oppdatert rutiner og retningslinjer

– Etter henvendelsen fra NLF er PFT blitt oppmerksom på problemstillingen, og ved gjennomgang av rutinene for håndtering av sperremateriell ser vi at det per i dag ikke foreligger gjeldende rammeavtaler for denne typen leveranser. PFT har nå igangsatt en oppdatering av rutiner og retningslinjer for håndtering av sperremateriell, opplyser seksjonssjef i Politiets Fellestjenester, Anders Larsson.

Da Stortinget åpnet i forrige uke, sto det derfor ikke østeuropeiske lastebiler i Karl Johans gate. Oppdraget gikk i stedet til Transportsentralen Oslo AS, som også hadde utført lignende arbeid ved tidligere anledninger.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar