I forrige uke skrev Lastebil.no om Molde brannvesen, som etter kursing hos kollegaene i Ålesund utstyrte et eget kjøretøy dedikert til tungbilredning.

I Ålesund er Brannkonstabel og fagansvarlig tung redning Geir Egil Haug godt i gang med å planlegge neste kurs i tung redning. De siste årene har han sett en stor økning både i interesse og i økonomisk vilje til å satse på dette feltet.

Skrekkulykken i Sverige

- Det var først for en ti års tid siden at utfordringene ved tung redning først ble tatt skikkelig på alvor. En stor bussulykke utenfor Arboga i Sverige i 2006 hvor ni mennesker omkom og svært mange ble sterkt skadet ble på mange måter vendepunktet. Den siste fastklemte passasjeren var ikke ute av kjøretøyet før etter flere timer. Havarikommisjonen kom frem til at mange liv kunne ha blitt spart hvis en hadde tilgjengelig utstyr og kompetanse på tung redning, forteller Haug.

Ålesund brannvesen iverksatte sine egne tiltak og etablerte en tungredningsenhet i 2010-2011. Beredskapen ble satt i verk 1. november 2011 og siden den gang har både etterspørselen og kompetansenivået økt.

Det kreves full konsentrasjon når hardt skadde mennesker skal tas skånsomt ut av vrak som veier mange titalls tonn. Foto: Ålesund brannvesen Det kreves full konsentrasjon når hardt skadde mennesker skal tas skånsomt ut av vrak som veier mange titalls tonn. Foto: Ålesund brannvesen

Får nye lastebiler til oppkutting

- I 2013 tok vi ballen på tung redning i Norge. Vi etablerte et samarbeid med Heavy Rescue Sweden og begynte å gjennomføre årlige kurs. I 2014 supplerte vi også med et videregående kurs og avholder derfor nå ett kurs i halvåret. 

I fjor fikk Haug også etablert et samarbeid med lastebilprodusentene som sikrer tilgang på de aller siste førerhyttene, i tillegg til leverandører av redningsmateriell.

- Det var et langt lerret å bleke rent byråkratisk, men til slutt fikk vi endelig alt på plass. Det er nesten synd å skjære og klippe i disse helt nye hyttene, men det er viktig at vi trener på reelle scenarioer. Det er kjempebra at leverandørene hjelper oss på denne måten.

Brannmannskap fra hele landet kommer til Ålesund for å drille på tunge redningsoppdrag. Foto: Ålesund brannvesen Brannmannskap fra hele landet kommer til Ålesund for å drille på tunge redningsoppdrag. Foto: Ålesund brannvesen

Samarbeid med luftambulansen

Planene for fremtiden er å ytterligere styrke førsterespons-evnen i Møre og Romsdal. Løsningen er å ta til luften. Ålesund brannvesen har satt sammen en pakke på 100 kilo som inneholder det aller viktigste førsterespons-utstyret for tung redning. Ved behov kan luftambulansen plukke opp brannpersonell som kan dra rett ut til ulykkesstedet.

- Mange utrykninger tar fortsatt for lang tid fordi ulykkesstedet er kronglete å ta seg frem til. Vi har eksempler fra nyere tid her i Norge på lastebilsjåfører som har sittet fastklemt i over fire timer. Det er helt katastrofe. Vi håper at dette kan redusere responstiden ytterligere og ser frem til å få alle detaljer avklart slik at tilbudet blir tilgjengelig så fort som mulig, avslutter Haug.

Les også: Forskjellen som redder liv