Det finnes omtrent 100.000 uforsikrede kjøretøy i Norge i dag. Fra og med 1. mars 2018 kan det bli en kostbar affære å ikke ha alt i orden, da innføres det nemlig et gebyr på 150 kroner for biler og 250 kroner for buss og lastebil hver eneste dag kjøretøyet er uforsikret.

Du kan selv sjekke om Trafikkforsikringsforeningen har riktige opplysninger om dine kjøretøy. På  www.tffauto.no/minside kan du logge deg inn med BankID og sjekke hvilke kjøretøy du står oppført som eier av. Du må kontakte Statens vegvesen dersom du står oppført som eier av kjøretøy som du mener er avregistrerte eller vraket, men som ikke er registrerte som dette i TFF Auto.

Dagens regler er slik at alle som eier et registreringspliktig kjøretøy, er forpliktet til å ha gyldig bilansvarsforsikring. Dette gjelder selv om kjøretøyet ikke er i bruk eller ikke er i kjørbar stand. Kjøretøy som er avskiltet, vraket eller stjålet er ikke forsikringspliktige. I noen tilfeller er det også slik at man fortsatt står oppført som eier dersom kjøretøyet er solgt og korrekt salgsmelding ikke har blitt innlevert. Manglende salgsmelding og omregistrering får konsekvenser i form av gebyr. Det er den som står oppført som eier av kjøretøyet i TFF (motorvognregisteret) som er forpliktet til å forsikre kjøretøyet og som vil få gebyr om forsikringen ikke er i orden.

Om du leaser lastebilen, eller firmabilen, og nylig har endret - eller skal endre - organisasjonsnummer betyr det i praksis at biler eid av bedriften skifter eier. I slike tilfeller er det viktig at du passer på at forsikringsselskapet utsteder en ny forsikringsgaranti og omregistrerer bilene.

Om du selger et kjøretøy er det viktig at du passer på å sende salgsmelding, enten på gamlemåten eller via Statens vegvesen sin elektroniske løsning. Husk også på fristen på tre dager etter at kjøretøyet er solgt, og overlat aldri til kjøper å sende inn salgsmeldingen. Når salgsmeldingen er levert, er offisiell eier den som står som kjøper, uavhengig av om kjøretøyet er omregistrert eller ikke.

Selve gebyret vil kreves inn av Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og pengene går til å dekke skader forårsaket av ukjente og uforsikrede kjøretøy. Gebyr utstedes etter tre dager for hele perioden kjøretøyet har vært uforsikret.