NB! Oppdatert torsdag 28.11.19 klokka 13:45 med kommentarer fra Tonerud Transport (nederst).

– Dette er en svært alvorlig sak. Jeg er glad for at de fleste anmeldelsene så langt har ført til straffereaksjon hos politiet. Systematisk juks som dette må slås ned på. Reglene er til for å unngå konkurransevridning, for å unngå utnyttelse av arbeidskraft og – ikke minst – for å ivareta trafikksikkerheten, sier kontorsjef for Statens vegvesens utekontroll i Østfold, Øyvind Grotterød.

Kontrollen ble gjennomført i Østfold-bedriften Tonerud Transport AS.

Dømt for dokumentforfalskning

Av de 27 anmeldte sjåførene har over 20 fått forelegg så langt. Det mest alvorlige tilfellet førte til en fengselsdom på 60 dager, hvorav 30 av disse ble gjort ubetinget.

– Det gjaldt en sjåfør som blant annet hadde brukt en annen manns sjåførkort ute på oppdrag, mens hans eget kort sto i hvil. Mannen ble dømt for dokumentforfalskning. Han innrømmet forholdet i retten, sier Grotterød.

Dommen mot sjåføren falt i begynnelsen av november. Fem andre sjåfører i samme bedrift er anmeldt for samme overtredelser. Disse sakene er foreløpig ikke ført for retten.

– Flere av de nesten 200 forholdene som sjåførene og bedriften er anmeldt for dreier seg om dokumentforfalskning. Tonerud Transport AS er også anmeldt for manglende innlevering av dokumentasjon, kjøring foretatt uten kort og for manglende kontroll av egne sjåfører, sier Grotterød.

Øyvind Grotterød i Statens vegvesen ser alvorlig på bruddene i Tonerud Transport. Foto: Stein Inge Stølen Øyvind Grotterød i Statens vegvesen ser alvorlig på bruddene i Tonerud Transport. Foto: Stein Inge Stølen

– Lovbruddene er vanskelige å oppdage

Kontrollen ble gjennomført i 2017. Vegvesenets kontrollører fikk da ikke den dokumentasjonen de etterspurte. Politiet ble kontaktet og gjennomførte en ransakelse i bedriftslokalene. Under denne ble det funnet mer dokumentasjon som underbygde sakene mot både sjåførene og firmaet.

– Det tok lang tid og store ressurser å få oversikt over alt materialet. Dette er også poengtert i dommen mot sjåføren som fikk fengselsstraff. Der står det at det er skjerpende at lovbruddene er vanskelige å oppdage og at det kreves inngående kontroller av Statens vegvesen for å avdekke forholdene, sier Grotterød.

Tonerud Transport AS er kontrollert for en tremånedersperiode våren og sommeren 2017. Samme firma har blitt kontrollert av Statens vegvesen tidligere. Også da ble lignende brudd avdekket.

Tonerud Transport: – Uheldige omstendigheter

Gjennom sin advokat Skjalg Røhne Halvorsen i Vectio DA svarer Tonerud Transport følgende:

– Tonerud Transport AS setter sin litt at politiets etterforskning av denne saken vil avdekke at forholdene som omtalt i pressemeldingen ikke er så alvorlige som Statens vegvesen gir uttrykk for. Kontrollen av selskapet kom på et tidspunkt da flere av bedriftens administrasjonspersonell med ansvar for kjøre – og hviletid var sykmeldt, samtidig som bedriften påtok seg mange oppdrag. Som følge av disse uheldige omstendighetene erkjenner Tonerud Transport AS at bedriften ikke i tilstrekkelig grad har klart følge opp og kontrollere kjøre – og hviletiden til de ansatte i kontrollperioden.

Tonerud Transport AS bemerker til slutt at bedriften er frifunnet for det Statens vegvesen angivelig mener er tidligere avdekket brudd på kjøre – og hviletid.

Les også: Full alarm om kriminalitet i varebilsektoren