NLF foretar årlig en undersøkelse blant medlemsbedriftene hvor en innhenter informasjon om hvilken Eurostandard bilparken består av. Svarene gir en indikasjon på utskiftningstakten, men også på forhold knyttet til utslipp av lokale miljøgasser. Euro VI. 

Takket være den revolusjonerende  Euro VI-motorteknologien er utslipp av nitrogenoksider, NOX og avgasspartikler (PM) redusert med over 90 prosent i forhold til tidligere generasjoner tunge kjøretøy. Euro VI-lastebiler har faktisk blitt så rene at de slipper ut langt mindre NOx enn selv de aller nyeste dieselpersonbilene, viser undersøkelser fra blant annet TØI.

Kilde: NLFs Euroklasseundersøkelse 2018 Kilde: NLFs Euroklasseundersøkelse 2018

73 av 100 kilometer kjøres med Euro VI

Da NLF foretok samme undersøkelse i 2016, anslo man at andelen Euro VI-kjøretøy i 2018 ville ligge på rundt 60 prosent.

– Nå ser vi at NLF-medlemmene har overoppfylt forventningene, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

 I 2018 var nemlig Euro VI-andelen på hele 63 prosent. Ser man på antall kjørte kilometer, er Euro VI-kjøretøyene enda mer dominerende. 73 prosent av disse ble kjørt av lastebiler utstyrt med den aller reneste teknologien.

– Ut i fra dette kan vi anta at 8 av 10 lastebiler vil ha Euro VI-teknologi i 2020, og disse vil utføre nærmere 90 prosent av transportarbeidet, avslutter Mo.

Les også: Derfor har lastebilsjåfører aldri vært bedre