Fjellinjen la om sitt takseringssystem fra 1. juni 2019. Det er ikke småtterier av variabler en transportør eller vareeier må holde orden på dersom man ønsker å ha full oversikt over påløpte bomkostnader per tur, eller fakturere kunder for riktig medgått kostnad ved bompasseringer på vegstrekninger.

Et mylder av variabler

Takstene beregnes nå ut fra en rekke variabler som hva slags kjøretøy du benytter, når på døgnet du passerer, hvor mange bommer du passerer, hvor mange som passeres innen en time, samt hvor mange passeringer man har i løpet av en måned. Totalt sett så er det mange variabler som skal tas med i betraktning når man skal kalkulere den faktiske bomkostnaden ved et transportoppdrag. Og uten et godt verktøy blir det hele veldig uoversiktlig, og i verste fall koster bedriften store penger fordi man viderefakturerer feil bomkostnader til sine kunder. 

Salgssjef Hjalmar Wiik demonstrerer IntelliTRACK i praksis. Foto: Stein Inge Stølen Salgssjef Hjalmar Wiik demonstrerer IntelliTRACK i praksis. Foto: Stein Inge Stølen

Skiller mellom teori og praksis

Hadde det ikke vært greit om det bare fantes en enkel løsning som kalkulerte alt sammen for deg? IntelliTRACK er akkurat et slikt verktøy som ikke bare gir deg fullstendig oversikt, men også skiller på planlagte og faktisk påløpte bomkostnader.

Gjennom kontinuerlig overvåkning av kjøretøyflåten gjennom GPS og automatisk beregning av både kjøreruter og bomkostnader, vil planleggings- og faktureringsarbeid som før kunne ta en hel dag å beregne seg frem til, i stedet kunne gjøres på minutter med IntelliTRACK. I tillegg har du full oversikt over alle biler, leveranser og status på disse gjennom dynamisk sanntidsvisning i Google Maps.

Hjalmar Wiik, markedssjef Morten Skinnarmo og daglig leder Jan Erik Evanger i APX Systems tror IntelliTrack kan styrke bunnlinjen til både store og små transportbedrifter. Foto: Stein Inge Stølen Hjalmar Wiik, markedssjef Morten Skinnarmo og daglig leder Jan Erik Evanger i APX Systems tror IntelliTrack kan styrke bunnlinjen til både store og små transportbedrifter. Foto: Stein Inge Stølen

Finmasket system

– Det finnes mange verktøy der ute. Men de eksisterende løsningene er stort sett veldig statiske. Der ligger det gjerne en databank i bunnen som forteller brukeren hva det vil koste å kjøre fra A til B, og ferdig med det. Men de sier sjelden noe om andre forhold og parametere. Derfor må brukeren selv sette det i en kontekst for å kunne gjøre seg nytte seg av dataene, sier salgssjef Hjalmar Wiik i APX Systems.

Systemet er så finmasket at bedriftseieren kan få oversikt over eksakte medgåtte kostnader per bil per dag. På den måten elimineres feilmarginene og man kan trygt fakturere kunden uten frykt for tapte bilag.

Dette er IntelliTrack 

  • IntelliTrack er et webbasert verktøy som ved hjelp av Google Maps optimaliserer transportruter i sanntid.
  • Systemet kan redusere planleggingstid, legge inn skreddersydde geografiske og kjøretøymessige parametere (spesialkjøretøy, nullutslipp etc.).
  • Det er integrert flere kundevennlige løsninger som automatisk SMS-oppdatering, laste- og kjøreliste med kartvisning og instruksjoner for sjåførene, signaturfunksjon ved levering, avvikssystem ved evt. skade, anmerkninger m.m.
  • IntelliTrack kan integreres med ordresystemer og andre styringsløsninger.
  • Brukt riktig kan IntelliTrack redusere transportkostnader gjennom smartere planlegging som gir redusert utslipp og redusert behov for antall biler på vegen.

Les også: Slik må du kjøre for å levere varer til rådhuset i Oslo