I fjor omkom over 25 000 mennesker i trafikkulykker over hele Europa. Ifølge European Transport Safety Council (ETSC) er dette et skuffende høyt tall, sett opp mot målsetningen som ble satt i 2010. Da ble man enige om å prøve å redusere antallet trafikkdrepte med 50 prosent innen 2020.

Nå er det tydelig at målet ikke lar seg oppfylle, i alle fall ikke for EU i sin helhet. Antallet trafikkdrepte er riktignok redusert siden 2010, men for å oppfylle målsetningen burde reduksjonen vært mer enn dobbelt så stor. Derfor skyves tidsrammen nå til 2030.

Store forbedringer i Litauen og Hellas

Kun to EU-land ligger i rute til å nå 50-prosentsmålet; Litauen og Hellas. De har oppnådd en reduksjon på henholdsvis 43 og 45 prosent siden 2010. Disse nevnes i samme åndedrag som et ikke-medlemsland, som har klart hele 49 prosents reduksjon. Norge trekkes frem som et eksempel til etterfølgelse, som sammen med Sveits (heller ikke et EU-land) betraktes som de aller tryggeste stedene å ferdes langs veg.

– Dette er selvsagt gledelig og inspirerende. Resultatene er ingen selvfølge, men skyldes et målrettet og systematisk arbeid over tid. Dette er ingen hvilepute for oss. Vi har tøffe mål, og vi vil hele tiden jage på. En drept eller skadd i trafikken er én for mange, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen.

Les hele ETSC-rapporten her