– Alt tyder nå på at vi får bedre regler både når det gjelder kjøre- og hviletid, kabotasje og utstasjonering. Fornuften vant en seier i dag, sier NLF-direktør Geir A. Mo. 

EUs transportnæring har i flere måneder nærmest blitt holdt som gisler i en pågående sabotasjeaksjon utført av øst- og søreuropeiske parlamentsmedlemmer. Ved å teppebombe planlagte avstemninger med alternative forslag som etter reglene må behandles på lik linje med de opprinnelige forslagene, har man ved flere anledninger sett at prosessen har stoppet helt opp.

Alle gode ting er tre

Denne uken ble det for tredje gang forsøkt å gjennomføre en avstemning, og ved dette tilfellet lykkes man i å få resultater.

– Nå gjenstår den videre prosessen i EU-systemet, som fortsatt innebærer noen potensielle skjær i sjøen. Men dagens avstemning var et stort steg i riktig retning. Det var sannsynligvis også i aller siste øyeblikk, for prosessen om vegpakken har vært kilde til alvorlig tvil om EU-parlamentets og EU-systemets evne til å finne reelle løsninger på reelle problemer, sier Mo.

NLA-direktør Søren Hyldstrup Larsen har arbeidet tett på prosessen i lang tid. Han er svært fornøyd med at den byråkratiske blokaden endelig er opphevet.

– Dette var en viktig dag for den nordiske vegtransportindustrien. Vi har ikke oppnådd alt vi ønsket og mange detaljer må løses i prosessen med å implementere reglene. Men det viktigste er at vi beveger oss i riktig retning for å forbedre reglene for vegtransporten. Parlamentet er nå klar for å forhandle med EU-rådet for å finne en endelig avtale over de neste månedene.

Lastebil.no kommer tilbake med detaljene i vegpakken slik den foreligger etter avstemningen.

Les også: Krever slutt på sabotasje av mobilitetspakken