Listen over potensielle lovbrudd utført av Vlantana Norge blir stadig lengre. Dokumentasjon som nå er blitt tilgjengeliggjort gjennom innsynsbegjæringer indikerer at selskapet i etterkant av et uanmeldt tilsyn fra myndighetene flyttet en stor mengde kjøretøy ut av landet.

Disse kan ha hatt verdifullt bevismateriale på fartskriverne som kontrolletatene ikke lenger får tilgang til.

Anmeldt av Statens vegvesen

Den 24. april gikk Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Skatteetaten til aksjon mot Vlantana Norge. Dette ble startskuddet på en kamp om å få utlevert store mengder kjøre- og hviletidsdata, timelister, kontrakter, arbeidsplaner og annen dokumentasjon som alle bedrifter er pålagt å gi fra seg ved tilsyn.

I flere måneder trenerte Vlantana Norge utlevering av en stor mengde data. Selv i dag mangler Statens vegvesen kjøre- og hviletidsdokumentasjon knyttet til 59 kjøretøy og 123 sjåfører.

– Mangelfull og sterkt forsinket levering av dokumentasjon vurderes som svært alvorlig brudd på forskriftene. Deler av datagrunnlaget blir ikke kontrollerbart og brudd på forskriftene blir vanskelige eller umulige å oppdage. Foretaket er som følge av dette nå anmeldt for brudd på forskriftene, fortalte Jon Molnes i Vegvesenets krimseksjon til Lastebil.no i slutten av november.

Utdrag fra Vegvesenets tilsynsrapport. Utdrag fra Vegvesenets tilsynsrapport.

«Ikke mulig å hente ut data da kjøretøyene var solgt»

Argumentasjonene for hvorfor ikke disse dataene har kunnet utleveres, har handlet til dels om et påstått serverhavari i Litauen, og til dels om at enkelte kjøretøy har blitt solgt, uten at kjøre- og hviletidsdataene har blitt lastet ned i forkant av salget.

Gjennom innsynsbegjæringer i søknader om omregistrering kan Lastebil.no slå fast at minst 30 trekkvogner ble flyttet fra Vlantana Norge til moderselskapet Vlantana UAB i Litauen i etterkant av tilsynet 24. april.

Her er en av over 30 salgsmeldinger hvor trekkvognene overføres til Vlantana UAB i Litauen, utfylt av Vlantana Norges daværende daglig leder Vitalij Timosenko. Foto: Statens vegvesen, uthevelser av Lastebil.no Her er en av over 30 salgsmeldinger hvor trekkvognene overføres til Vlantana UAB i Litauen, utfylt av Vlantana Norges daværende daglig leder Vitalij Timosenko. Foto: Statens vegvesen, uthevelser av Lastebil.no

Har flyttet verdier for over 15 millioner kroner

Dette er problematisk av flere grunner. På den ene siden kan fartskriverne i disse bilene ha inneholdt viktige data som Vegvesenet trengte i sitt tilsynsarbeid. På den andre siden betyr det at store verdier, som myndighetene i ytterste konsekvens kunne beslaglagt hvis fremtidige rettslige avgjørelser tilsier at det er nødvendig, forsvinner ut av landet.

En tre år gammel treakslet Volvo FH trekkvogn, lik den på bildet øverst i saken, selges gjerne for over 500 000 kroner på det europeiske bruktmarkedet, ifølge nettstedet Classtrucks.com. Det betyr at verdier for minst 15 millioner kroner har forsvunnet fra Vlantana Norge etter at tilsynene fant sted.

Her er et eksempel på hva en Volvo FH 540, Vlantana Norges foretrukne trekkvogn, koster på bruktmarkedet. Denne aktuelle bilen står til salgs i Litauen og kan godt tenkes å ha vært i tidligere tjeneste for Vlantana Norge. Foto: Skjermdump, Classtrucks.com Her er et eksempel på hva en Volvo FH 540, Vlantana Norges foretrukne trekkvogn, koster på bruktmarkedet. Denne aktuelle bilen står til salgs i Litauen og kan godt tenkes å ha vært i tidligere tjeneste for Vlantana Norge. Foto: Skjermdump, Classtrucks.com

Krimseksjonen: – Ønsker ikke å spekulere i sammenheng

– Vi registrerer at vi ikke har mottatt kjøre- og hviletidsdata fra en rekke kjøretøy og sjåfører. Samtidig har vi fått tilbakemeldinger fra bedriften om at noen av disse dataene ikke lar seg skaffe fordi kjøretøyene er solgt. Vi ønsker imidlertid ikke på dette tidspunktet å spekulere i hvorvidt det foreligger en sammenheng, uttaler Per Herman Pedersen i Statens vegvesens krimseksjon.

Lastebil.no har forsøkt å innhente kommentarer fra Vlantana Norges ledelse. De har ikke svart på redaksjonens henvendelser.

Les også: Statens vegvesen har anmeldt Vlantana Norge