– Grunnen til utsettelsen er flere. Det anslås at det i Norge er 200-300 nye lastebiler som er ferdige med nye skriveren, men disse kan ikke registreres før verkstedkortene til den nye skriveren er klare. Det er de ikke per dags dato, sier NLFs fagsjef for teknikk Dag Nordvik.

Skulle vært på plass 15. mars

For at den smarte fartsskriveren skal kunne tas i bruk, må den aktiveres ved hjelp av det nye GEN2-verkstedkortet. EØS-landene skulle etter den opprinnelige planen kunne ha iverksatt utstedelse av disse kortene fra 15. mars, men det fikk man altså ikke til. Dette påvirker igjen datoen for innførsel av selve skriveren, som skulle tre i kraft tre måneder etter at verkstedkortene var på plass. Videre er det en rekke kjøretøy med den «gamle» skriveren som står under oppbygging hos påbyggere. Dette utgjør om lag 1500 lastebiler i Norge per dags dato. 

– Disse var i faresonen for å ikke rekke opprinnelig innføringsdato 15. juni, og ville måtte ombygges til nye skriveren før registrering, med dertil økte kostnader, forklarer Nordvik.

Gjelder kun nasjonal transport

Vegdirektoratet understreker samtidig at utsettelsen kun har virkning i nasjonal transport. Det er ingen garanti for at et ensidig nasjonalt vedtak om unntak vil bli respektert av kontrollmyndighetene i andre EØS-land. Vegdirektoratet har derfor utarbeidet et informasjonsskriv om at vi som følge av manglende implementering av verkstedkort ikke er bundet av fristene for smart fartsskriver. Transportører i internasjonal transport kan medbringe og forevise dette skrivet ved en eventuell kontroll. Skrivet vil bli gjort tilgjengelig på www.vegvesen.no.

Les også: Smart-tachograf skal innføres fra juni - Stoneridges løsning er enda ikke klar