– Dette er utrolig trist og et stort tap for transportnæringen, sier forbundsleder i Norges Lastebileier-Forbund, Tore Velten.

I over 11 år satt Terje Moe Gustavsen som vegdirektør, en stilling hvor han kunne bruke sin brede erfaring fra politikken generelt og fra tiden som samferdselsminister spesielt. Hans brennende engasjement for trafikksikkerhet smittet ikke bare nedover i rekkene i Vegdirektoratet og Statens vegvesen, men også utover i hele samferdsels-Norge.

Både introduserte og gjennomførte nullvisjonen

– Hans ettermæle som vegdirektør vil først og fremst være hvordan visjonen om null drepte og hardt skadde, et forslag han selv fremmet som samferdselsminister, i hans lederperiode ble løftet til å faktisk bli et oppnåelig mål, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Han ser nå tilbake på et langt personlig og organisasjonsmessig bekjentskap som særlig de siste årene har vært preget av tett kontakt.

– Gustavsen understreket ofte hvor viktig det var å samarbeide med transportnæringen for å nå overordnede målsetninger. Derfor deltok han jevnlig på NLFs seminarer og konferanser og tok gjerne ordet i debatter med engasjerte lastebileiere, senest under NLFs transportkonferanse i januar.

– Når Terje Moe Gustavsen snakket, da lyttet man

Et annet kjennetegn ved Terje Moe Gustavsen var detaljkunnskap om transportnæringens utfordringer, det være seg lengde- og breddebegrensninger, fjordkrysninger, vintervedlikehold og ikke minst behovet for økt og mer målrettet kontrollvirksomhet.

– Gustavsen pekte ofte på viktigheten av å sette inn ressursene der det nytter. Dette lyttet politikerne til og åpnet for risikobasert kontrollvirksomhet, noe som allerede har gitt resultater, forteller Mo.

Han trekker også frem hvordan vegdirektøren klarte å balansere en varm og lun personlighet med en kraft og tydelighet fra talerstolen som er de færreste forunt.

– Når Terje Moe Gustavsen snakket, da lyttet man. Han fanget sitt publikum med et enkelt og forståelig språk ispedd en god dose humor.

Terje Moe Gustavsen ble 64 år gammel.

– Våre kondolanser og tanker går nå til hans kone Mildrid og resten av familien, avslutter NLF-direktøren.