– Vi reagerer sterkt på denne saken. Ikke bare fordi Vegdirektoratet innrømmer at AutoPASS har brutt loven, men de sier også at de har vært kjent med dette i flere år uten å gjøre noe med det, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

Dette er saken:

  • Ferjebetalinger er underlagt 12% MVA, som etter bokføringsloven skal spesifiseres i fakturaene.
  • Hvis man mottar faktura på ferjebetaling over AutoPASS direkte fra Fjellinjen, er MVA oppgitt til 0. Dette fremstår som et klart brudd på bokføringsloven og et mulig brudd på merverdiavgiftsloven.
  • Når man betaler en slik faktura uten MVA-avregning, går man glipp av fradraget tilknyttet ferjebetalingen. Dette kan utgjøre betydelige summer siden ferjeoverfarter med tunge kjøretøy ofte koster firesifrede summer per tur.

Stadig flere ferjesamband belastes over AutoPASS-brikken. Men i motsetning til bompenger, som er momsfritt, skal det beregnes 12% MVA på alle ferjebetalinger. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen Stadig flere ferjesamband belastes over AutoPASS-brikken. Men i motsetning til bompenger, som er momsfritt, skal det beregnes 12% MVA på alle ferjebetalinger. Illustrasjonsfoto: Stein Inge Stølen

Gjelder alle som ikke har lokale avtaler

Beate Viktoria Ørbeck ved seksjon Brukerfinansiering i Statens vegvesen svarer på vegne av Fjellinjen og AutoPASS når NLF-Magasinet tar kontakt. Hun forteller at problemstillingen ikke var kravspesifisert da AutoPASS-betaling på ferje ble innført ved Moss-Horten-overfarten 1. januar 2017.

– Det ble lagt til grunn at tungtransporten kjøpte rabattbilletter. Med denne ordningen er det ferjeselskapet som fakturerer lastebileierne, selv om man benytter AutoPASS-brikke til registrering for betaling. Ferjeselskapet fakturerer med spesifikasjon av MVA, og derfor så man ikke behov for å gjøre endringer i sentralsystemet for AutoPASS i Statens vegvesen.

Hun oppfordrer alle anbefaler alle berørte kunder å ta kontakt med bompengeselskapene for å få spesifisert MVA inntil systemet er endret hos leverandøren.

– De som ikke har tegnet lokal avtale med ferjeselskapene og som betaler ferjebilletten med AutoPASS-brikken, får en faktura der MVA ikke er spesifisert. Systemleverandøren Q-Free jobber med å få på plass dette, forteller Ørbeck.

Denne regningen fra Fjellinjen viser at lastebilen brikken er tilknyttet er belastet ferjepasseringer for 23 335,20 kroner i perioden. Det utgjør over 2 800 kroner i MVA. Foto: HJ Transport Denne regningen fra Fjellinjen viser at lastebilen brikken er tilknyttet er belastet ferjepasseringer for 23 335,20 kroner i perioden. Det utgjør over 2 800 kroner i MVA. Foto: HJ Transport

...likevel oppgis MVA til 0 kroner på fakturaen. Det betyr at firmaet her har gått glipp av 2 800 kroner i MVA-fradrag, bare på denne bilen alene. Foto: HJ Transport ...likevel oppgis MVA til 0 kroner på fakturaen. Det betyr at firmaet her har gått glipp av 2 800 kroner i MVA-fradrag, bare på denne bilen alene. Foto: HJ Transport

Kan ha tapt over 100 000 kroner

Stig Håkerud i HJ Transport en en av transportbedriftene som har mottatt de ulovlige fakturaene. Han tilbakeviser Vegdirektoratets påstand om at feilen kun gjelder de som ikke har lokal avtale.

– Vi har lokal avtale med Bastø Fosen AS, men vi opplever fortsatt at det faktureres overfarter på bombrikken. Vi har vært i kontakt med bomselskapet og fått beskjed om at dette skjer automatisk når forskuddssummen som er innbetalt kommer under et visst nivå. Da vi manuelt gjennomgikk alle passeringer ved to kjøretøy i 2018, fant vi ut at vi hadde 25 000 kroner i tap knyttet til manglende MVA-spesifisering på disse alene. Noe av dette har vi nå fått tilbakebetalt, men det utgjør nok bare en liten del av totalen. 

Håkerud har i alt 45 biler i drift. Blant disse tror han at det foreligger manglende MVA-spesifikasjoner på 20-25 kjøretøy.

­– Vi har nok et tap på over hundre tusen kroner totalt bare knyttet til Fjellinjen.

Ventet en måned med å informere

Lastebil.no gjorde Vegdirektoratet oppmerksom på lovbruddene i slutten av mars. Det ble samtidig stilt spørsmål rundt hva de hadde tenkt å foreta seg for å varsle brukerne om denne feilen.

– Vi vil finne en egnet måte å informere offentligheten om dette. Inntil videre ber vi transportforetakene, som mener å ha gått glipp av momsfradrag, om å kontakte skatteetaten for videre oppfølgning, svarer Ørbeck. 

Først i begynnelsen av mai kom en kort nyhetsmelding om MVA-mangelen på Vegvesenets hjemmesider. Ørbeck forklarer forsinkelsen med at det har tatt tid å gjennomføre endringer i sentralsystemet.

– Vi har nå fått beskjed fra leverandøren av betalingssystemet at dette vil bli rettet opp. I første omgang blir det gjennomført for denne typen fakturaer fra Fjellinjen og Vegfinans 14.mai. Når det gjelder lignende fakturaer fra de andre bompengeselskapene, vil de bli oppdatert 13. juni.

NLF-direktøren: – Ikke godt nok

Mo lar seg ikke imponere av responsen.

– Her utviser Vegdirektoratet svært dårlig dømmekraft når de ikke bare unnlater å informere offentligheten i lang tid, men samtidig skyver ansvaret over på kundene og ber de om å selv undersøke om de kan ha blitt offer for feilen.

Han oppfordrer Vegdirektoratet til å snarest sette i gang et arbeid for å gjennomgå alle utsendte fakturaer, samt at de bidrar til at transportører som har mistet MVA-fradrag tilbake i tid også får rettet opp i dette.

– Ferjebetaling er en av de aller største utgiftene for norske transportbedrifter. Med næringens knøttsmå profittmarginer er MVA-fradrag utslagsgivende for å levere positive regnskapstall. Denne feilen kan i verste fall drive redelige lastebilbedrifter til konkurs. Vi forventer at dette tas på høyeste alvor, sier NLF-direktøren, som nå vil følge opp saken formelt med Vegdirektoratet.

Minner om svindel

For Stig Håkerud i HJ Transport gjenstår det nå et kjempearbeid for å nøste opp i de utestående fradragene. Han må nå be om MVA-spesifikasjon på hvert enkelt kjøretøy direkte fra Fjellinjen, noe som er et tidkrevende prosjekt både for bedriftseieren og regnskapsføreren. Han reagerer sterkt på Vegdirektoratets fremgangsmåte og synes det minner om både svindel og utpressing.

– Jeg føler meg lurt så lenge jeg ikke kan forstå fakturaene som sendes ut. Her har det garantert forsvunnet mange millioner kroner. Og samtidig må vi bare betale regningene, ellers blir jo bilene avskiltet ved kontroll. Det er helt vanvittig.

Mangler du MVA-spesifikasjon på dine ferjefakturaer?

Ta kontakt med bompengeselskapet der AutoPASS-avtalen er tegnet: 

  • Fjellinjen:       Tlf. 22 98 40 00
  • Vegfinans:      Tlf. 32 80 82 70
  • Ferde:             Tlf. 55 55 94 94
  • Vegamot:       Tlf. 73 82 48 70
  • Systemdrift:   Tlf. 63 82 44 00

Les også: Får ingen informasjon om bompasseringene