Etter førerkortforskriften kan personer som hadde dispensasjon for førerkortgruppe 2 og 3 før de nye helsekravene trådte i kraft 1. oktober 2016, få fornyet dispensasjon frem til 30. september 2019, dersom det foreligger tungtveiende grunner og det etter en medisinsk vurdering ikke anses å utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide forslag til forskriftsendring som vil gjøre det mulig å søke om videreføring av tidligere innvilget dispensasjon ut over 30. september. Forslaget til forskriftsendring vil etter planen bli sendt på høring i juni.

Søknader som kommer inn i tiden før eventuell forskriftsendring trer i kraft, kan innvilges fram til 30. september.

Les også:  Yrkessjåfører med nedsatt syn mister ikke dispensasjonen