Stadig flere opplysninger og offentlige tjenester gjøres nå tilgjengelig digitalt. Dette sparer deg ofte både tid og penger, forutsatt at du kjenner til verktøyene og benytter deg av disse.

På Vegvesenets nettsider finnes det nå mange muligheter som du ikke tidligere kunne benytte deg av.

Lastebil.no gir deg her en oversikt over noen av tjenestene som er tilgjengelig:

Oppslag i transportørregister

Ved å søke på parametere som transportørnavn, tillatelsesnummer, organisasjonsnummer og transportleder, kan du finne informasjon om transportselskaper registrert i Norge. Du kan også søke fylkesvis og finne generelle oversikter. 

Tjenesten finner du her

Fornye sjåførkortet

Hvis du bestiller sjåførkortet på nettet fremfor å møte opp på trafikkstasjonen, betaler du bare 340 kroner. Det er under halvparten av det en må ut med hvis en møter opp i skranken - for da er prisen 750 kroner.

Trykk her for å bestille nytt sjåførkort

Finne registreringsdetaljer på kjøretøy

Hvis du leter etter informasjon om et spesifikt kjøretøy, kan du taste inn registrerings- eller understellsnummer i Statens vegvesens digitale oppslagsverk. Her finner du alt fra effekt- og utslippsdata, siste oppgitte kjørelengde ved EU-kontroll og eventuelle opplysninger om registrering (for eksempel om den er avregistrert eller begjært avskiltet). Du finner også informasjon om fristen for neste EU-kontroll.

Her finner du kjøretøyopplysningene

(Tilleggstips: Prøver du å finne opplysninger på en bil, men husker ikke registreringsnummeret? Da kan du benytte deg av denne tjenesten!)

Trafikktellinger i hele Norge

Lurer du på hvor mange kjøretøy som ferdes på vegene i nærheten av der du bor, eller andre steder i landet? Vegvesenet oppdaterer jevnlig tall fra sine registreringspunkter ute på vegene. Disse kan for eksempel benyttes til å kalkulere samfunnskostnader eller beregne behov for nye strekninger, eller ganske enkelt gi et krystallklart svar på nøyaktig hvor stor trafikkbelastningen i et område faktisk er over tid. En finner også egne tall for tunge kjøretøy. Dataene oppgis i ÅDT (årsdøgnstrafikk) og er inndelt fylkesvis i egne PDF-rapporter.

Her finner du trafikkregistreringene

Informasjon om transportløyver og tillatelser

Lurer du på hvem du skal snakke med for å få informasjon om løyver og tillatelser? Her finner du alle svarene. I tillegg finner du nyttige skjemaer, oversikt over hvor du trenger CEMT-tillatelse, opplysninger om internasjonale grensepasseringer og lokale regler i andre land som en bør være klar over ved internasjonal transport.

Les mer om løyver og tillatelser her