Lastebil.no har i lengre tid arbeidet for å forsøke å bekrefte eller avkrefte Posten Norges påstand om at Bring Trucking følger alle lover og regler knyttet til avlønning av sjåfører ved innenriksoppdrag.

Sjåførene varsler på sin side om klare lovbrudd, og Arbeidstilsynet har avdekket avvik ved samtlige tilsyn siden 2017. Til tross for dette har man enda ikke fått en direkte innrømmelse fra hverken Posten Norge eller det omtalte slovakiske datterselskapet - før nå.

18 Euro i timen eller ikke?

Spørsmålet dreier seg i all hovedsak om to potensielle lovbrudd. Det ene går på lønn ved innenrikskjøring: Alle sjåfører som kjører godstransport med lastebil fra ett punkt i Norge til et annet, har krav på norsk minstelønn. Denne er ved skrivende tidspunkt 171,45 kroner per time, tilsvarende 18 Euro (174,95 kr fra 1. april).

Deretter ønsker man å få svar på om kjøre- og hviletidsreglene følges ved utførelse av den såkalte 45-timers ukehvilen. Denne skal avholdes utenfor kjøretøyet minst en gang hver 14. dag. Hvis man må sove i bilen også under denne hvilepausen, tvinges man til å bryte kjøre- og hviletidsreglene.

Falsk identitet for å beskytte varslerne

Gjennom varslere i Bring Trucking fikk Lastebil.no utlevert en intern e-postliste med adresser til Bring Truckings administrasjon, deriblant rekrutteringsavdelingen. Det ble så bestemt at en sjåfør skulle ta kontakt med denne administrasjonen og søke jobb, for på den måten å hente ut ufiltrert informasjon om arbeidsbetingelsene. Det ble imidlertid vurdert som for risikabelt å la en yrkesaktiv sjåfør gjøre en slik henvendelse, i frykt for at denne personen kunne bli gjenstand for represalier.

I journalistikken er det tillatt å benytte virkemidler som skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning. Siden det her var snakk om indikasjoner på systematisk utnyttelse og svindel av arbeidstakere i et statlig foretak, og siden Posten Norge selv nektet å oppgi noen detaljopplysninger vedrørende Bring Truckings virksomhet, ble denne fremgangsmåten vurdert som eneste løsning for å belyse saken videre.

Det ble først sendt en e-post til en hovedadresse med en generell jobbhenvendelse, hvor sjåføren beskriver seg selv som 35 år gammel og har 10 års erfaring med kjøring over hele Europa. Han ytrer et ønske om kjøring spesifikt i Skandinavia.

Her oppgis hele korrespondansen som følger, gjengitt ved skjermdumper i kronologisk rekkefølge, med oversettelser under. Kun sensitive personopplysninger er fjernet.

1. Bring Trucking inviterer til intervju:

2. Jobbsøkeren ber om flere opplysninger:

3. Bring Trucking beskriver arbeidsvilkår:

 

4. Jobbsøkeren stiller spørsmål om minstelønn:

5. Bring Trucking bekrefter at man må sove i bilen:

6. Jobbsøkeren stiller nytt spørsmål om minstelønn:

7. Bring Trucking svarer unnvikende:

 

8. Jobbsøkeren spør nok en gang:

 

9. Bring Trucking bekrefter betaling under minstelønn:

 

10. Jobbsøkeren henviser til det norske lovverket:

 

11. Bring Trucking avbryter lønnsdiskusjonen:

Les også: Bring Trucking anmeldt for sosial dumping - igjen