NLA består av de tre store skandinaviske lastebileierforbundene, Norges Lastebileier-Forbund, NLF, Sveriges Åkeriföretag, SÅ, og Dansk Transport og Logistikk, DTL. I tillegg er Finske SKAL assosiert medlem. Den skandinaviske paraplyorganisasjonen markerte mandag denne uken offisielt det nye kontorfellesskapet og samarbeidet med franske FNTR og tyske BGL. Den tok form av et frokostmøte i Brussel, hvor både ambassadører og transportattachéer fra Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Frankrike var invitert til en presentasjon av det felles kontoret, der de fikk en gjennomgang av dagens utfordringer i transportnæringen. Etterpå fulgte en åpen og uformell diskusjon mellom organisasjonene og de offisielle representantene.

Styrker næringens slagkraft

Åpningen av det felles kontoret i Brussel er en markering av et allerede godt innarbeidet samarbeid mellom organisasjonene. En samlet Europeisk transportnæring står ovenfor en rekke utfordringer, deriblant stadig strengere krav til miljø- og klimamessig bærekraft, sjåførmangel, og ikke minst ferdigstillingen av EUs mobilitetspakker.  

NLFs Geir A. Mo ser på åpningen av det felles kontoret som en viktig styrking av næringens påvirkningsmuligheter i EU-hovedstaden.

– Siden Norge ikke er medlem av EU, og NLF dermed ikke har norske medlemmer av EU-parlamentet å påvirke, er det helt avgjørende med andre gode kanaler inn i maktens korridorer i Brussel. Ved å samlokalisere NLAs kontor med våre tyske og franske søsterorganisasjoner vil vår kontaktflate med det politiske miljøet vokse ytterligere. Sammen vil vi utgjøre en kraftig stemme, ikke minst til god nytte for norske lastebileiere.

NLFs Jan-Terje Mentzoni vil fungere som direktør for NLA under prosessen med å ansette ny. Her sammen med NLAs praktikant Angelica Armstrong. Foto: Claus Perregaard, DTL NLFs Jan-Terje Mentzoni vil fungere som direktør for NLA under prosessen med å ansette ny. Her sammen med NLAs praktikant Angelica Armstrong. Foto: Claus Perregaard, DTL

NLFs Jan-Terje Mentzoni fungerende direktør

Det var nylig avdøde direktør for NLA, Søren Hyldstrup Larsen, som igangsatte arbeidet med å opprette det nye kontorfellesskapet.

– Søren hadde i mange år et løpende og godt samarbeid med våre franske og tyske venner, og han var til stede på organisasjonenes årsmøter hvert år. Vi skylder han derfor en stor takk for hva vi har oppnådd, sier styreleder i NLA Erik Østergaard i en kommentar.

– Nå har vi satt i gang en prosess med å finne en ny direktør, som skal utvikle det nye samarbeidet. Inntil da er fungerende direktør Jan-Terje Mentzoni fra NLF. NLA er dermed oppe og går, og klar til å fortsette i samme spor, avslutter han.