I et skriftlig spørsmål til samferdselsministeren skriver Arne Nævra (SV) følgende:

– NLF og fagnettsteder kan nå melde at en endring i kontrollinstruksen om kabotasje fra Samferdselsdepartementet. Her står det bl.a.: «Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn.»

Videre spør han:

– Ser statsråden at dette åpner for mer juks og smutthull i lovverket og enda vanskeligere jobb for kontrollørene, og har han selv gått god for disse endringene/fortolkningene av regelverket?»

Les Arne Nævras skriftlige spørsmål i sin helhet her

NLF-direktør Geir A. Mo ser frem til svaret fra statsråd Jon Georg Dale.

– Ved utførelse av kabotasje er det helt sentralt at man kan fremlegge tydelig dokumentasjon på at oppdragene er lovlige. I de reviderte retningslinjene som nå er sendt ut, åpnes det for at sjåfører selv kan fylle ut og endre fraktbrev, noe som i praksis betyr at manipulasjon av dokumentasjon nå blir tillatt. Da sier det seg selv at reglene ikke lenger lar seg håndheve, kommenterte han da saken ble kjent.

Les bakgrunnen:  Kontrollører slår alarm om ny kabotasjeinstruks - NLF krever strakstiltak