Vegnummer for fylkesveger er i dag unike innenfor det enkelte fylke. Men samme fylkesvegnummer kan finnes i flere fylker. Eksempelvis finner vi fylkesveg 1 i nesten alle landets fylker. En fylkesveg kan også skifte nummer når du krysser en fylkesgrense. Når kommune- og regionreformen nå trer i kraft, vil rundt 3 000 fylkesveger derfor ha behov for nye numre.

Risikerer å havne på helt feil sted

Tilgang til korrekte digitale kart er helt essensielt enten man skal planlegge, bygge eller vedlikeholde eller man skal navigere seg fram til et bestemt sted. Alle punkter på landets fylkes- og riksveger har en unik referanse som i dag inneholder blant annet vegkategori, vegnummer, fylkesnummer, kommunenummer, hovedparsell og metreringsnummer.

– Dersom du har tatt ut vegreferanser fra  Nasjonal vegdatabank på et tidligere tidspunkt og vegene har etter det har blitt oppdatert med nye nummer, så risikerer du at kartet ditt ikke stemmer med terrenget, forteller May Brit Hanstad i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Hva er en vegreferanse?

Vegreferansen angir ett punkt på vegen der man forventer å finne en gitt fartsgrense, et kryss, fartsdump og så videre. Den forteller eksempelvis hvor man skal starte og slutte kantklippingen eller vegoppmerkingen og hvor det er farts- og vektbegrensninger. Å ikke ha riktig vegreferanse kan gi dermed få uventede og ubehagelige konsekvenser.

I verste fall kan man komme til å kjøre nord i et fylke mens man egentlig skulle til et punkt i sør. En del av informasjonen som finnes i hovedplan for vegoppmerking vil ikke være i overensstemmelse med vegnettet i NVDB. Veglister som ble publisert før 1. april vil kunne referere til vegnummer som ikke lenger finnes i det digitale vegnettet.

Kan gi krøll med vektbegrensninger

For transportører kan det medføre at man bommer på vektbegrensninger knyttet til en gitt strekning. Og har ikke leverandører av navigasjonsystemer siste oppdaterte data, kan det også bety manglende samsvar mellom det digitale vegnettet og GPS-en i bilen din.

– Vi har allerede sett eksempel på at noen som skulle ut for å jobbe med kantklipping havnet på feil sted som følge av endret vegreferanse. Jeg oppfordrer derfor alle som bruker data fra NVDB må dobbeltsjekke at de har siste oppdaterte vegreferanse før de starter jobben, sier May Brit Hanstad.

Her finner du oppdaterte kartdata