– Vi ønsket en skjerping etter samme mønster som i Tyskland og Sverige, men av hensyn til trafikksikkerheten var det viktig for regjeringen å gå et steg lenger. Vi blir først i verden når kravene innføres med virkning allerede fra 15. november 2020, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Forskriften som kom denne uken er et direkte svar på NLFs endringsforslag som ble sendt til Samferdselsdepartementet i januar.

Berømmer økt kontrollvirksomhet

– Dette er en svært gledelig nyhet både for transportnæringen og for øvrige trafikanter. Vi var meget imponerte over responstiden til samferdselsministeren, som etter vårt endringsforslag tidligere i år responderte positivt etter bare et par dager. Den endelige forskriften er også helt i tråd med vårt høringsinnspill, sier NLF-direktør Geir A. Mo.

I tillegg til de konkrete endringene i regelverket for vinterutstyr på tunge kjøretøy, berømmer NLF-direktøren også den økte bevilgningen til kontrollvirksomhet vinterstid.

– Vi håper det medfører økt kontroll på grensene for å hindre trafikkfarlige vogntog å kjøre inn i landet. Det er den beste måten å unngå disse ulykkene på. I tillegg bør innsatsen på utsatte strekninger intensiveres på dager med dårlig føre slik at en kan hindre dårlig skodde vogntog å kjøre inn i farlige områder.

NLF-direktør Geir A. Mo er godt fornøyd med oppfølgingen fra samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo er godt fornøyd med oppfølgingen fra samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Stein Inge Stølen

Kort forklart er endringene som følger:

Fra 15. november 2020 (16. oktober for Nord-Norge) vil det være krav om 3PMSF-merkede dekk (alpesymbol) på styrende foraksel og drivhjul.

Løpehjul og tilhenger vil fortsatt ha krav om M+S-merking, som i dag. Krav til mønsterdybde vil fortsatt være minimum 5 mm på samtlige hjul.

Allerede fra 1. november vil det bli innført strengere krav til kjetting. Nå skal kjettingene være tilpasset hjulene - det vil si at man ikke kan låne hva som helst av kjettinger.

– Må også kontrollere gummikvaliteten

– Dette er en svært gledelig nyhet både for transportnæringen og for øvrige trafikanter. Vi var meget imponerte over responstiden til samferdselsministeren, som etter vårt endringsforslag tidligere i år responderte positivt etter bare et par dager. Den endelige forskriften er også i tråd med vårt høringsinnspill.

Samtidig understreker NLF-direktøren at det er vel så viktig å kontrollere gummikvaliteten på dekkene som ikke har 3PMSF (alpesymbol).

– Et hengerdekk med steinhard gummi konstruert for å kjøre ekstremt mange mil på kontinentet vil fortsatt være livsfarlig å bruke på norske vinterveger. Så også her er det avgjørende med økt og bedre kontrollinnsats, avslutter NLF-direktøren.

Les også:  Krever strakstiltak for å sikre godkjente vinterdekk på utenlandske vogntog