Nordic Logistics Association (NLA) søker i disse dager praktikant til kontoret i Brussel fra primo september 2019 til ultimo januar 2020, med mulighet til forlengelse. Nordic Logistics Association er en bransjeorganisasjon for transport og logistikk som representerer organisasjoner i Sverige (Sveriges Åkeriföretag, SÅ), Norge (Norges Lastebileier-Forbund, NLF) og Danmark (Dansk Transport og Logistikk, DTL).

Spennende utfordringer

NLAs Brussel-kontor ledes av adm. dir Søren Hyldstrup Larsen. Kontoret er i tillegg bemannet med en praktikant. NLA-kontoret arbeider for medlemmenes interesser i politiske spørsmål lokalt, nasjonalt og i EU-systemet. Dette innebærer også å ivareta medlemmenes interesser i alle typer spørsmål fra regulatoriske forhold til konkrete problemer i bedriftene.

Dine arbeidsoppgaver:

 • Uavhengig overvåke relevante problemstillinger og hjelpe kolleger i Sverige, Norge og Danmark
 • Finne informasjon og dokumentasjon, og analysere transportpolitikk og andre relevante temaer
 • Delta i og skrive referater fra møter i Europaparlamentet, i andre europeiske organisasjoner og konferanser
 • Oppdatere NLAs hjemmeside og facebook side, samt ta del i å sette sammen innhold til ukesrapport
 • Utføre ulike administrative oppgaver

Du skal:

 • Ha god kjennskap til EU-systemet, og ønske å få praktisk erfaring med europeisk arbeid
 • Være interessert i politiske saker/sosiale problemstillinger på nasjonalt og europeisk nivå
 • Ha en bachelor-grad og arbeide med en mastergrad
 • Snakke og skrive et skandinavisk språk og engelsk flytende og helst beherske et tredje EU-språk
 • Formulere deg godt både muntlig og skriftlig
 • Være dedikert, fleksibel og trives under tidspress
 • Kunne arbeide med langsiktige prosjekter og kontrollere og overvåke disse

Interessert? Les mer om stillingen på NLAs hjemmesider