Transportkundenes holdninger er i endring. Mens mange tidligere tok fraktetjenestene for gitt, åpner nå flere og flere øynene for gevinstene ved å benytte kvalitetstransport - og ikke minst konsekvensene ved å misligholde sitt ansvar som transportkjøper.

Frank Steensen er daglig leder i transportforretningen som bærer det samme navnet. Med 73 ansatte fordelt på 25 biler er bedriften en vesentlig aktør med base i Beiarn, og avdelinger i Bodø, Fauske, Mosjøen, Harstad, Stortsteinnes og Steigen. Han erfarer at kvaliteten i økende grad blir verdsatt av både kundene og deres varemottakere.
– Vi er ikke bare vår bedrifts ansikt utad. Vi er også ambassadører for kundene våre. Dette teller spesielt ved presisjon på leveringstidspunkt, kvaliteten på vare- og produkthåndteringen og ikke minst adferden langs veg og i kontakt med kundene.

Her er daglig leder Frank Steensen (i midten) flanktert av sjåførene Kyrre Jensen, Christian Hesteikker, Tor Audun Paulsen og Kjell Arne Karlsen. Foto: Arild W. Johansen Her er daglig leder Frank Steensen (i midten) flanktert av sjåførene Kyrre Jensen, Christian Hesteikker, Tor Audun Paulsen og Kjell Arne Karlsen. Foto: Arild W. Johansen

Må ha sjåfører som forstår produktet

Frank Steensen Transportforretning AS står i dag for det meste av melketransporten i landsdelen. Dette sysselsetter alene nesten 50 sjåfører og krever femten biler og tilsvarende antall hengere.

– I løpet av et år frakter vi nesten 100 millioner liter melk. Vår kjennskap til geografien og primærnæringen i Nord-Norge, samt kvaliteten på transporten, er helt avgjørende, sier bedriftslederen.

Dette gjør at Felleskjøpet også har valgt å beholde Frank Steensen Transportforretning AS som transportør i nærmere 20 år. I tillegg har bedriften fraktet Saltdalshyttas produkter over hele Norge i en årrekke.

– Når vi frakter hyttene kreves det både utstyr som er egnet og sjåfører som forstår produktet.

Frank Steensens biler går i rute over hele Nord-Norge, med avdelinger fra Mosjøen til Storsteinnes. Foto: Christian Hestekker Frank Steensens biler går i rute over hele Nord-Norge, med avdelinger fra Mosjøen til Storsteinnes. Foto: Christian Hestekker

– Vi ønsker å dokumentere vår kvalitet

Steensen ser mange fordeler ved å gjennomføre Fair Transport-sertifisering.

– Først og fremst ønsker vi en objektiv vurdering av vår kvalitet, og et system som dokumenterer at vi faktisk gjør de tiltakene som er mulig for å sikre miljøet, redusere farene for trafikkuhell og oppfyller våre forpliktelser overfor myndighetene. Den interne gevinsten skal være bedre drivstofføkonomi, færre skader, reduserte sykedager og større kontinuitet blant de ansatte. Dette blir en vinn-vinn-situasjon hvor vår kvalitet blir enda bedre og økonomien sikrere.

Frank Steensen Transportforretning AS har allerede benyttet NLFs kvalitetssystem KMV i nærmere ti år. Dette bruker bedriften også som et verktøy for å oppnå ISO-sertifisering etter standarden 39001, som utgjør gullstandarden innen kvalitetssikring av vegtransport. Dette har i sum bidratt til å feste sikkerhetsfokuset i bedriftens ryggmarg, noe som igjen gjorde Fair Transport-sertifiseringen langt enklere.

Daglig leder Frank Steensen merker at kvaliteten i økende grad blir verdsatt av både kundene og deres varemottakere. Foto: Arild W. Johansen Daglig leder Frank Steensen merker at kvaliteten i økende grad blir verdsatt av både kundene og deres varemottakere. Foto: Arild W. Johansen

Nominert til beste forsikringskunde

Sikkerhetsarbeidet for også skryt av forsikringsselskapet takket være lave skadetall. I 2018 ble Frank Steensen Transportforretning AS nominert til prisen for beste If-kunde blant vegtransportbedrifter. For å bli nominert til denne prisen kreves det at bedriften har et aktivt fokus på kjøreadferd, trafikksikkerhet og skadeforebygging.

Dette er ikke et resultat av tilfeldigheter, men langsiktig kvalitetsarbeid.

– Det er kjempeviktig at våre biler er i orden og har mest mulig driftstid. Vi har en svært krevende hverdag, og stans på grunn av skader og uhell får mye større ringvirkninger enn verkstedsoppholdet skulle tilsi, avslutter Steensen.

Les også: Tilrettelegger hverdagen for sjåførene