Mens det frem til nå har vært siste siffer i registreringsnummeret som har bestemt når bilen skal inn på kontroll, kan du nå fra 8. februar selv bestemme egnet tidspunkt. Statens vegvesen sender ut et påminnelsesbrev to måneder før fristen utløper.

Intervallene forblir uendret, altså årlig kontroll for kjøretøy over 7500 kg, mens person- og varebiler skal inn annethvert år.

Ingen mulighet for utsettelse

I motsetning til før vil det nå ikke være mulig å utsette kontrollfristen. Derfor må du være påpasselig med å beregne god tid og utbedre eventuelle feil og mangler før fristen utløper. Ellers risikerer du å få kjøretøyet avskiltet hvis du blir stoppet i vegkontroll.

Les mer om de nye reglene og sjekk når ditt kjøretøy skal kontrolleres her!