Tidlig torsdag morgen denne uken kom budskapet fra Brussel: Forhandlingene rundt mobilitetspakken er endelig i havn og en avtale er inngått. Dette vil danne rammeverket og vilkårene for internasjonal og nasjonal transport i årene som kommer.

Se oversikt lenger nede i saken!

Ett av høydepunktene i avtalen slik den nå foreligger, er punktet om at utstasjoneringsdirektivet nå skal gjelde for tredjelandskjøring.

Det betyr at sjåfører som kjører transport mellom to fremmede land skal ha krav på samme lønnsvilkår som landet de faktisk kjører i, og ikke de som gjelder i opphavslandet. 

– Dagens praksis hvor det utstasjoneres østeuropeiske sjåfører og biler i Skandinavia for kjøring mellom for eksempel Norge og Sverige på vesentlig lavere lønninger, vil forhåpentligvis elimineres. Det er en stor seier som kan styrke konkurransevilkårene til de norske transportørene, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Det er endelig kommet en avtale om EUs nye mobilitetspakke. Arkivfoto: Stein Inge Stølen Det er endelig kommet en avtale om EUs nye mobilitetspakke. Arkivfoto: Stein Inge Stølen

Skuffet over at kabotasjeregel opprettholdes

Selv om de positive høydepunktene er mange, er han ikke fornøyd med at dagens kabotasjeordning med tre turer i løpet av syv dager opprettholdes.

– Personlig mener jeg forslaget om tre dagers kabotasje kanskje hadde vært enklere å kontrollere. Med det fraktbrevjukset vi ser i dag, er det ting som tyder på at det er lett å manipulere regelen om tre turer i løpet av syv dager. At det blir en karanteneperiode før en kan kjøre inn igjen i landet og starte på en ny syvdagersperiode er imidlertid svært positivt.

NLF-direktør Geir A. Mo er fornøyd med at arbeidet med mobilitetspakken nå har kommet til slutten. Foto: NLF-arkivet NLF-direktør Geir A. Mo er fornøyd med at arbeidet med mobilitetspakken nå har kommet til slutten. Foto: NLF-arkivet

Glad for at reisen er i mål

Han mener dette nok en gang understreker hvor viktig det er med nasjonal implementering og kontroll.

– Norske myndigheter bør nå straks igangsette arbeidet med å finne ut hvordan de nye reglene skal kunne kontrolleres på en mest mulig effektiv måte. Det handler i første rekke om digitalisering og bruk av data. Her er det mye å gripe fatt i, ikke minst som følge av de strenge reglene som brukes for håndtering av data.

Alt i alt er NLF-direktøren mest fornøyd med at «mobilitetspakkereisen» nå endelig ser ut til å være i mål.

– Det har vært en lang og kronglete ferd. Nå kan vi konsentrere oss fullt og helt om å ta det nye regelverket i bruk.

De foreløpige punktene som er bekreftet fra Brussel, er som følger:

Kjøre- og hviletid

Referanseperioden for ukehvil blir som før, altså to uker. Det blir fortsatt forbudt å ta ukehvilen i bilen.

Sjåfør skal returnere hjem hver tredje uke.

Smart-tachograf skal innføres i alle tunge godskjøretøy innen utgangen av 2025. Godsvarebiler med totalvekt over 2,5 tonn skal også ha smart-tachograf innen 1. juni 2026.

Kabotasje og markedsadgang

Kabotasjereglene blir i utgangspunktet som i dag, altså maksimalt tre turer i løpet av syv dager, men med en «avkjølingsperiode» på fire dager etter at det siste oppdraget er utført. Reglene skal også gjelde for godsvarebiler med totalvekt inntil 3,5 tonn.

Kjøretøyet skal tilbake til etableringslandet senest hver 8. uke.

Utstasjonering

Tredjelandskjøring underlegges utstasjoneringsreglene

  • Med unntak av turer som starter og ender i opprinnelseslandet, skal sjåfører motta samme lønn og vilkår som landet de kjører i, gjeldende fra dag én.
  • Det foreligger enkelte unntak fra utstasjoneringsreglene for å hindre tomkjøring, for eksempel på veg tilbake til opphavslandet.

Kontroll og tilsyn

Det legges opp til strengere kontroll, et tydeligere regelverk og bedre verktøy for å avdekke ulovlig virksomhet. Bruk av smart-tachograf, informasjon fra internasjonale registre knyttet til markeds- og kjøretøyspørsmål gir myndighetene i medlemslandene mye større muligheter for kontroll enn før. Det vil også innføres strengere retningslinjer for hvordan hver enkelt medlemsstat skal følge opp regelverket nasjonalt.

Den videre prosessen innebærer en endelig avstemning mellom Rådet og EU-parlamentet om vedtaket, som er forventet å finne sted i april 2020. Deretter kan regelverket implementeres som lovgivning mot slutten av 2021.

Lastebil.no kommer tilbake med flere detaljer rundt hvert enkelt punkt.