– Vi jobber systematisk for å prøve å ta de som prøver å lure seg unna. Men det er alltid slik at de som vil forbryte seg ofte ligger et hestehode foran kontrollmyndighetene.

Denne uken har det blitt gjennomført særskilte tungbilkontroller ved fire punkter på Østlandet, deriblant Taraldrud kontrollstasjon utenfor Oslo. Rundt 70 kontrollører fra hele landet har deltatt, samtidig som kollegaer fra Sverige, Danmark og Finland også har blitt med for å drive erfaringsutveksling.

Seksjonsleder Erik Wolff oppdaterer samferdselsministeren på de største utfordringene de står overfor på kontrollplassen. Foto: Stein Inge Stølen Seksjonsleder Erik Wolff oppdaterer samferdselsministeren på de største utfordringene de står overfor på kontrollplassen. Foto: Stein Inge Stølen

Skal bli tryggere både å jobbe og ferdes på vintervegene

Vinteren står for døren og kontroll av tunge kjøretøy blir stadig viktigere. Men det er ikke bare dekk og øvrig vinterutstyr som er utslagsgivende for trafikksikkerheten. Vel så viktig er kjøre- og hviletid og lønns- og arbeidsvilkår hos både norske og utenlandske sjåfører. Her avdekkes stadig mer og mer avanserte forsøk på juks.

– Gjennom den samordnede innsatsen vi nå gjør, håper vi at vi skal få ta knekken på bandittene, slik at det blir tryggere både å jobbe og ferdes på vintervegene.

Vil styrke samarbeidet med Arbeidstilsynet

Tidligere har myndighetene fått kritikk for at den tverretatlige kontrollvirksomheten ofte foregår uten særlig informasjonsutveksling på tvers av etatene. Det ønsker også samferdselsministeren å gjøre noe med.

– Det er flere forhold i lastebilnæringen som har blitt avdekket de siste årene som er kritikkverdige. Derfor prøver vi å samarbeide tettere også med Arbeidstilsynet i disse kontrollene, slik at de reelt sett kan følge opp sitt ansvarsområde bedre enn de tradisjonelt har gjort.

Les også: Nå slipper du å kjøre denne beryktede vegen