– Det er med stor sorg og tungt hjerte jeg meddeler at vår gode kollega og venn, Søren Hylstrup Larsen, døde brått i sitt hjem i Brüssel i går, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

– Hele sin karriere har han stort sett arbeidet med politisk påvirkning knyttet til EU relaterte spørsmål, og siden 2002 med spørsmål knyttet til godstransportens kår. De nordiske landene har gjennom NLA hatt gleden av hans store engasjement og kunnskap siden 2012. Han var sentral i arbeidet med å berede grunnen for NLA og han var på mange måter limet i samarbeidet. Han tenkte ikke land – han tenkte Skandinavia og Norden.

– Det var med sjokk og stor sorg at vi mottok budskapet om Søren Larsens altfor tidlige bortgang. Søren har hatt kolossal betydning for lastebileiernes innflytelse i EU, og med sitt diskrete vesen og evne til å se løsninger har han gjentatte ganger klart å dreie vinden i lastebileiernes retning. Hans bortgang er et kjempetap for oss alle i NLA. Våre tanker går til Sørens samboer og hans øvrige familie, som må bære tyngden av et alt for tidlig tap av en elsket og beundret person, sier Erik Østergaard, direktør i DTL.

En utvidet nekrolog kan leses på DTLs hjemmesider.