I forrige uke kom høringen om 24 meter vogntog med slepehenger. Det betyr at lovverket innen kort tid vil endres slik at en kan ta i bruk 24-meters vogntog i Norge. Høringen setter imidlertid klare begrensninger for hvordan dette kan utnyttes:

Lengden 19,5 til 24,0 meter kan kun kjøres på modulvogntogvegnettet.

Disse kravene må oppfylles

For praktisk transport er det en del spesifikke faktorer som må oppfylles (det som nevnes her er ikke utfyllende), hvor de viktigste er at:

  • Vogntoget må ha minst 7 aksler for å oppnå 60 tonn
  • Vogntoget må tilfredsstille samme sporingskrav som tømmervogntog
  • Avstanden mellom første og siste aksel i vogntoget skal være 19 meter for å oppnå 60 tonn (reduseres med kortere avstander, eks. 17,7 m gir 56 tonn)
  • Minste akselavstand i henger må være over 8,01 meter
  • På tilsvarende måte som for tømmer vil det tillates utstikk bak på inntil 2,5 meter innenfor 24 meters lengden, hvilket innebærer et ulastet vogntog på mindre enn 21,5 meter

Det vurderes en tilsvarende ordning for et 6-akslet vogntog, dog oppad begrenset til 54 tonn.

Fører ikke til «svenske-invasjon»

Slepehengere har i dag en maksimal lengde på 12,0 meter etter direktiv 1230/2012, mens det finnes en forordning som gir Norge en unntaksmulighet for lengre hengere som er tilfellet for tømmerhengere. Dette betyr at man kan bygge lengre hengere spesialtilpasset for 24-meter som er lengre enn 12 meter.

Når det gjelder bredder er kravene de samme som i dag. Mange frykter «svenske-invasjon» som følge av dette, men Sverige har 2,60 på langt flere kjøretøy enn hva vi har i Norge, og på den måten vil dette være en begrensing.

For høyder er det et krav om at hengeren skal ha ESC (stabilitetskontroll, som de fleste har) dersom totalhøyden overstiger 4,0 meter. Hengere uten ESC vil også begrenses til 30 tonn.

Får ikke benytte tømmerbilvegnettet

Regelen om maksimal lastelengde på 15,65 meter for 19,5-meter vogntog vil ikke gjelde for «24-meter’n».

Fordelene i dette vil være begrensede, men oppfyller i alle fall NLFs reaksjon til Samferdseldepartementet i 2017 om at det ikke skulle være krav om dolly med uttrekkbart drag, men med fast svingkrans og uttrekkbart drag. Da kan mange modifisere dragene på dagens hengere til å kunne kjøre totalvekter over 50 tonn. MEN, - kun på modulvogntogvegnettet.

Så, på spørsmålet om hvorfor kan ikke denne løsningen kjøres som på tømmerbilvegnettet? Dette ligger forankret i EØS-avtalen og EU-direktiv (96/53/EF endret ved 2007/4/EF og 2015/719/EU) som fastsetter største tillatte vekter og dimensjoner i nasjonal og internasjonal trafikk og er basert på like konkurransevilkår.

Les også:  Bruk av modulvogntog på E6 femdoblet siden 2016