I Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon står det at ”behandlingsgebyrene for fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser har vært knyttet opp mot rettsgebyret og er noe høyere enn et kostnadsriktig nivå skulle tilsi”. I høringsbrevet fra departementet foreslås at gebyr for utstedelse av hoveddokument for fellesskapstillatelser/fellesskapslisenser blir satt ned fra kr 3 400 til kr 1 820, mens gebyr for utstedelse av attesterte kopier av felleskapstillatelser/fellesskapslisenser blir satt ned fra kr 860 til kr 390.

Som følge av dette forslaget vil transportører som søker fellesskapstillatelser og fellesskapslisenser få redusert sine kostnader. Departementet har beregnet at forslaget vil redusere Statens vegvesens inntekter med 2,6 mill. kroner.

NLFs høringssvar kan du leseher