Ikke endring av regelverket
Nå er det flere som lurer på om NLF med dette går inn for at regelverket skal endres, slik at alle fartsbegrensere skal settes ned fra 90 til 80 km/t.

-Vi er fornøyd med at kampanjen ”På riktig side” setter fokus på det å overholde fartsgrensen på 80 km/t for lastebiler og vogntog, sier NLFs forbundsleder Per Madsen. –Men jeg ønsker å gjøre det klart at NLF som organisasjon ikke går inn for å sette ned alle fartsbegrenserne. Vi har ikke dette på vår dagsorden.

-Vi synes det er veldig bra at NLFs medlemmer er opptatt av å bedre sikkerheten på ulykkesbelastede veier, og at de frivillig setter ned farten for å få dette til. Derfor støtter vi kampanjen ”På riktig side” og håper at det er med på å få flere yrkessjåfører til å respektere fartsgrensen på 80 km/t. Det er bra for trafikksikkerheten, for miljøet og til syvende og sist også for sjåføren og hans hverdag bak rattet, avslutter Per Madsen.