– NLF har advart de politiske myndigheter mot systematisk kabotasjekjøring lenge. Resultatet fra Statens vegvesens grensekontroll forrige uke viser at noen utenlandske transportselskaper kjører til Norge med kabotasjekjøring som eneste formål. Pallen i lasten er bare et påskudd for å komme over grensen. Det er vedtatt et regelverk som ingen ”tør” å håndheve, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes.

Kontrollen det henvises til ble gjennomført av Statens vegvesen fra søndag til onsdag i forrige uke. All tungtrafikk på grenseovergangene ved Svinesund, Ørje og Magnor ble kontrollert. Cirka hvert tredje kjøretøy fikk kjøreforbud – 196 tunge kjøretøy totalt – i tillegg til at det ble skrevet ut rundt 200 mangellapper. Men fravær av kjetting og andre mangler var ikke det eneste funnet utekontrollen gjorde disse dagene.

– I løpet av de tre døgnene så vi mange eksempler på vogntog som hadde kjørt langt for å komme til Norge, men lasta besto ofte bare av en pall med gods som det ikke akkurat hastet med, forteller Ronny Lindesteg, fagsjef for utekontrollen ved Svinesund, til tungt.no.Lindesteg sier til Tungt at han lurer på om denne pallen kun er en symbolsk last for å kunne komme inn i landet med et internasjonalt lass, slik at man kan kjøre tre lovlige kabotasjeturer i Norge på syv dager.

Robert Aksnes mener funnene viser en klar omgåelse av regelverket. Og det er med slike omgåelser i tankene, at NLF har samarbeidet med de nordiske landene for at det skal være klare begrensinger i regelverket:
– Vi vil at det skal være begrenset hvor stort antall kabotasjeturer et utenlandsk foretak kan ha i Norge totalt, og at det det må være en karenstid, en ventetid, på minst syv dager før en ny kabotasjeperiode starter. Dersom hensikten er å drive transport i Norge, må selskapet etablere seg i Norge, betale av skatt og avgift til Norge og innrette seg etter norske lønns og arbeidsvilkår, påpeker Robert Aksnes. Han understreker samtidig at hovedformålet med kabotasjereglene, var et ønske om å begrense tomkjøring.
– Billig, tilgjengelig transportmateriell fra lavkostland, fører til MER tomkjøring, og ikke mindre, noe dette er et eksempel på, avslutter Robert Aksnes.