Når man kjører last fra Norge til Sverige må man alltid stoppe i den svenske tollen for å deklarere varene. Det er sjåførene selv som har ansvar for dette. Det Svenska Tullverket har henvend seg til NLF med en anmodning om å minne våre medlemmer på at det er sjåførene som har ansvaret for å stoppe i tollen og at det ikke er nok å ha vært hos speditøren. Oppdragsgivere må være påpasselige med å opplyse innleide sjåførene om dette. Svenska Tullverket utfører regelmessige kontroller. Om en sjåfør blir stoppet uten å ha deklarert lasten, kan vedkommende risikere dagbøter selv om feilen ble gjort uforvarende.

Svenska Tullverket er behjelpelig med å svare på spørsmål og kan nås på telefon: +46 (0) 0771 520 520

Vi oppfordrer våre medlemmer til å lese anmodningen fra Svenska Tullverket her.