Vinterprisen er opprettet av Bransjenettverket for vinterdrift som består av ulike aktører innen vinterdriftbransjen. Egil Nicholaysen fra NLF i Østfold er vår representant. Statens vegvesen var initiativtaker til nettverket som ble opprettet i 2006. Nettverket jobber med mange ting, og i forbindelse med vinterkonferanser som arrangeres annethvert år, deles Vinterprisen ut.

Formålet med Vinterprisen er å gi anerkjennelse til personer eller firma som gjennom sitt virke har gjort en vesentlig innsats innen fagområdet vinterdrift. Arbeidet skal være av stor samfunnsmessig betydning på områdene trafikksikkerhet, framkommelighet og/eller miljø. Arbeid som har resultert i fremming av norsk industriproduksjon vil også bli tillagt stor vekt. Hele fagmiljøet, dvs. entreprenører, utstyrsleverandører, materialleverandører og undervisnings- og forskningsmiljøer kan fremme forslag til kandidater.
En egen komite utarbeider en innstilling basert på innkomne forslag. Har du forslag til en eller flere kandidater, sender du en mail til ivar.hol@vegvesen.no innen 1. februar. Bransjenettverket for vinterdrift avgir den endelige nominasjonen til prisvinner. Prisen består av en støpt modell av en plog, eventuelt med en tilleggspremie.
Du kan lese mer om Bransjenettverket for vinterdrift her: