Totalkostnaden for lastebiltransport økte med 0,1 % fra november til desember. Årsaken er økte kapitalkostnader og økte priser på forsikring. Prisutviklingen på diesel førte til at drivstoffindeksen gikk ned med 0,4 prosent, og det siste året økt med 4,3 prosent. De siste tolv månedene har totalkostnadene steget med 4,0 %.
Detaljert informasjon fås ved å abonnere på det månedlige indeksheftet som utgis av Norges Lastebileier-Forbund i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. For medlemmer av NLF er deler av denne statistikken tilgjengelig på lukket medlemsområde.
Forespørsel om abonnement og medlemskap i NLF rettes til:
Karin Noreng
Tlf: 22033200
e-post: kn@lastebil.no
Fagansvarlig:
Rådgiver Ivar Goderstad
Tlf: 22033200
e-post: ig@lastebil.no