Statssekretær Lars Erik Bartnes kunne fredag 20. januar opplyse om at prosessen med å innføre krav om brikke for alle tyngre kjøretøy ikke vil være ferdigstilt 1. juli 2012 likevel. Arbeidet med å utarbeide lovforslaget er i gang, det samme gjelder arbeidet med forskriften, men det gjenstår mange runder før alt er på plass.


– Allerede i november 2010, første gang de lanserte dette forslaget, må Samferdselsdepartementet ha hatt oversikt over hvor omfattende denne prosessen ville bli. Da ga de signaler om at lovforslaget skulle være ferdig 1. juli 2012. NLF har hele tiden sagt at det var for lang tid å vente, men departementet har sagt at sånn må det være og vi har innfunnet oss med det. Derfor er vi enormt skuffet når det i dag blir klart at lovforslag blir ytterligere forsinket, sier forbundsleder Per Madsen og legger til at hver måned som går i denne saken er viktig, fordi det fører til økt konkurranseforskjell.
– Men vi tar statssekretæren på ordet når han sier at dette skal på plass i løpet av høsten og har tillitt til at dette nå skjer, avslutter Madsen.

Autopass2_200112_001.JPG

Statssekretær Lars Erik Bartnes orienterte om Samferdselsdepartementets arbeid med lovforslaget om krav til obligatorisk brikke ved bompasseringer for alle tunge kjøretøy.


Innføring av kravet har vært en viktig sak for NLF, som en del av arbeidet for like konkurransevilkår i lastebilnæringen. Under godstransportseminaret var en orientering om prosessen med obligatorisk brikke en del av programmet for fredag 20. januar. Statssekretær Bartnes deltok i samferdselsministerens sted og han nevnte flere viktige punkter i arbeidet med å sikre like konkurransevilkår i næringen. I tillegg til obligatorisk brikke er arbeidet med dokumentasjonskrav og økte kontroller i forbindelse med kabotasje, lik håndheving av trafikkovertredelser, vinterberedskap og et nei til høydebegrensing saker som samferdselsdepartementet har fått på plass, blant annet i samarbeid med NLF. Bartnes roste NLF for å være en konstruktiv og løsningsorientert samarbeidspartner for departementet i disse og andre saker.

Autopass_200112_001.JPG
Avdelingsdirektør Arve Kirkevold, rådgiver Merete Kjærnli og statssekretær Lars Erik Bartnes på NLFs godstransportseminar, fredag 20. januar.

På seminaret deltok også to representanter fra Vegdirektoratet, avdelingsdirektør Arve Kirkevold og rådgiver Merete Kjærnli. Sistnevnte orienterte om hvilke tekniske utfordringer som må løses før kravet om obligatorisk AutoPASS-brikke kan innføres. Hun kunne opplyse om flere ting som må på plass før en effektiv kontroll av AutoPASS-brikker kan starte. En plan for hvem som skal håndheve og kontrollere den nye loven, distribusjon av kontrollister over hvem som er med i avtalen, brukertilgjengelighet og informasjon om det nye systemet, samt mulighet for innkreving i andre land, var noen av punktene.

Autopass3_200112_001.JPG
Spørsmålene fra salen gikk stort sett på skuffelsen over at lovforslaget er forsinket. Her stiller styremedlem Jan-Yngvar Tømmerholt spørsmål til statssekretæren.

Etter at statssekretæren og Vegdirektoratet hadde holdt sine innlegg, var det tid for spørsmål fra salen. Skuffelsen over at kravet om obligatorisk brikke trekker ut i tid var dominerende. I tillegg var det flere innspill som gikk på at det offentlige burde kunne klare å gjennomføre kontroll av alle kjøretøy som passerer grenseovergangene til Norge. Statssekretær Bartnes understreket at dette krever et enormt apparat, men avsluttet med å svare at han gjerne møter NLF for å drøfte hvordan dette i så fall kan gjennomføres rent praktisk. En utfordring NLF tok imot på stående fot.