Bedrifter som har tariffavtale har fleksibilitet med hensyn til å planlegge arbeidstiden til sine ansatte, men arbeidsmiljøloven setter begrensninger for hvor fleksible de kan være.

– En endring i arbeidsmiljøloven vil hjelpe arbeidsgiver med å tilpasse sine sjåførers arbeidstid ytterligere, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes. Han presiserer at det ikke vil gå ut over den totale arbeidstiden. En mer fleksibel ordning vil gjøre bedriften mer smidig med tanke på å møte perioder med stor etterspørsel. Det vil også være nyttig i møte med konkurransen fra utenlandske transportbedrifter som opererer med andre arbeidsvilkår.
– Vi mener det er behov for en endring i loven. I tillegg ønsker vi å fortsette forhandlingene med arbeidstakerne om ytterligere utvidelser i tariffbedrifter der dette ikke går på bekostning av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, utdyper Aksnes.

I Dagens Næringsliv (DN) 22. november er Paul Chaffey intervjuet. Han er administrerende direktør i Abelia, NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Han forteller at over halvparten av deres 1200 medlemsbedrifter ønsker endringer i arbeidstidsbestemmelsene som også tillater unntak fra bestemmelsene i bedrifter der det ikke er tariffavtale. Chaffey påpeker til DN at det handler om å få lovverket i takt med virkeligheten ute i bedriftene

– På samme måten som i Abelia, har NLFs medlemsbedrifter behov for større handlingsrom. En mer fleksibel arbeidstid er noe NLF har diskutert med Norsk Transportarbeiderforbund og Yrkestransportforbundet tidligere, og jeg oppfatter at arbeidstakerorganisasjonene ser at dette i mange tilfeller også kan være i arbeidstakernes interesser. Vi har imidlertid ikke lykkes å komme frem til noen enighet enda, sier Robert Aksnes.

– Så lenge den totale arbeidsmengden ikke overstiger snittet på 37,5 timer i uka og arbeidsmiljøet ellers håndteres etter forskriftene, vil en mer tilpasset planlegging være et godt verktøy for mer effektivitet. Det er viktig å være forberedt på konkurransen fra utlandet. NLF vil derfor fortsette arbeidet overfor arbeidstakerorganisasjonene med sikte på en utvidelse for de tariffbundne bedriftene. I tillegg vil vi arbeide for økt fleksibilitet i loven, avslutter Aksnes.