Onsdag 18. januar ble det skandinaviske samarbeidet mellom søsterorganisasjonene NLF i Norge, Dansk Transport og Logistikk (DTL) i Danmark og Sveriges Åkeriföretag (SÅ) i Sverige formalisert. Sammen har de stiftet Nordic Logistics Association (NLA), som skal være et talerør for organisasjonene i EU.
Nordic+02.jpg
Erik Østergaard fra DTL, Jan-Terje Mentzoni fra NLF og Johan Lindström fra SÅ – alle administrerende direktører, formalisterte det nye samarbeid NLA den 18. januar. Foto: Per Daugaard

Styret i NLA vil bestå av en representant fra hver av de tre medlemsorganisasjonene, mens den daglige driften ivaretas av Søren Hyldstrup Larsen. Hyldstrup Larsen blir direktør for NLA, med kontor i EUs hovedstad, Brussel. Hyldstrup Larsen har allerede jobbet 8 år ved DTLs kontor i Brussel, og har de siste årene samarbeidet mer og mer med SÅ og NLF. Nå skal samarbeidet bli tettere og mer systematisk, for å sikre størst mulig innflytelse i EU-saker som har betydning for transportnæringen. Med dette samarbeidet representerer NLA mer enn 15 000 transportvirksomheter fra EU- og EØS-land. I tillegg blir Finnish Transport and Logistics, SKAL, assosierte medlemmer, som betyr at de vil delta i samarbeidet i enkelte saker.

Jobben med å påvirke prosesser og lovforslag i Europaparlamentet, Europakommisjonen og Rådet for den europeiske union er allerede i gang. Av flere viktige saker jobber NLA blant annet med kabotasjespørsmålet og det indre marked, samt EUs forslag om høydebegrensning på 4 meter for nye kjøretøy. Les mer om NLA og måten organisasjonen arbeider på i neste nummer avBNT.