Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) har varslet Norges Lastebileier-Forbund om at medlemmer i NTF vil gjennomføre en politisk demonstrasjonsstreik onsdag 18. januar. Streiken er en markering av motstand mot innføring av EUs bemanningsbyrådirektiv i norsk rett.

NLF vurderer formålet med denne markeringen til å ligge innenfor det som lovlig kan gjennomføres som politisk demonstrasjonsstreik.

Streiken vil bli organisert lokalt, slik at tidspunktet for gjennomføringen vil kunne variere fra sted til sted. Bedriften må derfor ta kontakt med lokal tillitsvalgt for å få avklart tidspunktet i rimelig tid før den 18. januar. I Oslo har de angitt at markeringen blir fra klokken 12.30 -16.00.

En lovlig politisk demonstrasjonsstreik har normalt en varighet omkring 2 timer. Det er kun de arbeidstakerne som er organisert i NTF som har varslet streik. Øvrige ansatte kan utføre sitt arbeid som normalt. Vi vil understreke at arbeidsgiver skal foreta lønnstrekk for den tid arbeidstaker ikke utfører sitt arbeid for å delta i streiken. Det vil bli sendt ut et informasjonsskriv om praktiske spørsmål rundt avviklingen direkte til de av NLFs medlemsbedrifter som har tariffavtale.