Selv om de to forbundene NLF og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) sitter på hver sin side av bordet i noen sammenhenger, ser begge forbundene nytten av å stå sammen i næringspolitiske saker, som angår lastebilnæringen generelt. Derfor har representanter fra begge forbund hatt et møte, der de bestemte hvordan det hele skal gripes an.
– Vi ble enige om å holde temaet tariff utenom, forteller Terje Grytbakk, avdelingssjef næringspolitikk. Sammen med juridisk direktør Robert Aksnes, skal Grytbakk sitte i utvalget fra NLF. Fra NTF er det forbundssekretærene Morten Hagen og Geir Kvam som skal delta.
På oppstartsmøtet ble partene enige om hva de skal arbeide med i utvalget:

  • Kabotasje
  • Ferjetransport
  • Tunnelstenging ADR
  • Kjøretøyteknikk/arbeidsmiljø
  • Veistandard
  • Obligatorisk bompengebrikke
  • Døgnhvileplasser
  • Rekruttering av sjåfører

Innen påske skal samarbeidsutvalget levere en felles innstilling for NLF og NTF. Denne skal blant annet brukes i det viktige påvirkningsarbeidet i forbindelse med valgkampen i 2013, til kampanjer, omdømmebygging, rekruttering av medlemmer og til samlede utspill i politiske saker.