I opposisjonsrollen ser nå Ap viktigheten av flere tiltak for å øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten på norske veier. Dårlig utstyrte vogntog er grunnlaget for en interpellasjon til samferdselsministeren.
Det er stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap Nordland) og Helga Pedersen (Ap Finnmark) som går ut med sine bekymringer vedrørende dårlig skodde vogntog på norske veier. Det er særlig utenlandske vogntog som de mener utfordrer trafikksikkerheten. Juvik, som er medlem av transport- og kommunikasjonskomiteen, sender derfor nå en interpellasjon til samferdselsministeren. Der ønsker han «svar på hva statsråden gjør for å forhindre at tunge kjøretøyer utgjør en trafikkrisiko på norske vinterveier».
Les hva Ap skriver om saken på egne hjemmesider.
Les hva Store norske leksikon skriver om hva en interpellasjon er.