Den svenske "Cabotagestudien", som bruker registreringer sendt inn via en mobil-app til å analysere utenlandske vogntogs kjøremønster i Skandinavia, nærmer seg slutten av registreringsperioden. I hvert fall for denne gang.

På den offisielle norske Facebook-siden roser forskerteamet ved Lunds Universitet i Sverige innsatsen til brukerne av appen. Samtidig oppfordrer de til fortsatt innsats i dagene som er igjen.

Man kan se topplister og bilder av (anonymiserte) vogntogs kjøremønstre på www.no.cabotagestudien.com. På denne nettsiden og på Facebook vil forskerne kommunisere resultater og videre fremdrift for studien fortløpende.

Klikk her for å lese om bakgrunnen for studien, som NLF er en av flere sponsorer til. I artikkelen ligger det også en forklaring på hvordan man laster ned og bruker appen på smarttelefoner av typen iPhone eller Android.