Sammen med transportministre fra Finland, Belga, Frankrike, Italia, Spania og Tyskland, har Danmarks transportminister sendt et brev til EUs transportkommissær Siim Kallas. Her kommer de med en klar oppfordring til EU-kommisjonen om å fremme et forslag til presisering av reglene for kabotasjekjøring fordi reglene er uklare og skaper vanskelige og konkurransevridende situasjoner. I brevet står det også tydelig at transportministrene mener tiden ikke er moden for en ytterligere liberalisering av reglene.

Det danske transportministeriet har publisert en uttalelse fra transportminister Pia Olsen Dyhr (Socialistisk Folkeparti) angående oppfordringen som er sendt Kallas . Den kan du lese her: