Fagforbundet 3F organiserer yrkessjåfører og transportorganisasjonen Dansk Transport og Logistikk (DTL – NLF sin søsterorganisasjon i Danmark) organiserer arbeidsgiverne, samt en rekke andre, danske organisasjoner har skrevet brev til de danske politikerne. 3F og DTL representerer transportsektoren i brevet, som handler om sosial dumping i dansk næringsliv generelt, melder Transportnyhederne.dk.

Organisasjonene påpeker at mange lønnstakere har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hva som er avtalt i overenskomstene mellom arbeidsgiver og -takersiden, noe som undergraver skikkelige avtaler og samarbeid.

Budskapet i brevet er at organisasjonene ønsker sunne konkurransevilkår, som går på kvalitet og effektivitet – ikke på utelukkende pris, fordi det skaper dårlige vilkår for arbeiderne. De oppfordrer politikerne til handling og vil at de skal demme opp for konkurranse fra firmaer som ikke lever opp til gjeldende avtaler i arbeidslivet.

I Norge har NLF og NTF gjort lignende fremstøt når det kommer til transportsektoren. Blant annet var aksjonsdagen 31. august i år et felles fremstøt mot sosial dumping, der fem krav ble fremmet til politikerne.