En del av sendingen på NRKs Aktuelt handlet om utenlandske vogntog på norsk vinterføre, og hva man kan gjøre best forhindre at det skjer en katastrofe på våre veier. Trafikksikkerhet er viktig for NLF, og noe av det forbundet krever er økt kontroll – både på grensa og ute på veien.

Det var stor enighet om nødvendigheten av økt kontroll under debatten, der sjef for Utrykningspolitiet (UP), Runar Karlsen, vedgikk at de trenger å bli enda bedre til å gi uegnede vogntog bruksforbud. UP mangler imidlertid ressurser. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen talte varmt for både økt kontroll, vinterførerkort, samt å sørge for at kontrollører i større grad blir krav over hvilke fullmakter de har i dag.

Representantene fra næringen, NLFs Geir A. Mo og direktør for internasjonal transport i Schenker, Kirsten Steenberg, var begge enige om at ingen ønsker useriøse transportører på veiene. Mo fikk også understreket NLFs syn på at transportkjøper har et ansvar, noe som omtrent ikke praktiseres i Norge. Før de fire startet debatten var NLF-medlem Audun Tandberg i studio og forklarte situasjonen fra en lastebilsjåfør og -eiers ståsted.

Alt i alt en sending der problemstillingen og mulige konsekvenser ble grundig beskrevet.

Se sendingen her, på NRK nett-tv. Debatten begynner cirka 8:40.