Fagturer er populære hos medlemmene, så NLF følger opp – neste tur blir til USA.

Lastebilmesse i Kentucky? Noen solfylte dager i Florida? Stadig flere etterspør større fagorienterte bransjeturer hvor det sosiale også kan være en del av opplegget. NLF har derfor valgt å sette sammen en reise til alle lastebileieres paradis: USA.

I samarbeid med profesjonelle Temareiser i Fredrikstad arrangerer NLF en spennende fagtur til USA 21.–30. mars 2014. Det vil være en egen reiseleder på hele turen som vil lose deltagerne trygt rundt på ulike arrangementer i Kentucky og Florida. For den som ønsker det, er det mulighet for å utvide turen med noen dager i New York. Informasjon om påmelding samt foreløpig program finner du her:

Pris:
19.900,- per person i dobbeltrom. Tillegg enkeltrom kr 5.300,-

Unn deg en artig tur med NLF-kolleger!