Felles for begge høringsrundene var at NLF fikk flest oppfølgingsspørsmål fra de respektive komiteene. Det gir en god mulighet til å utdype sine synspunkt – i utgangspunktet har nemlig hver høringspart kun fem minutter til rådighet når de skal presentere sine viktigste punkter muntlig. Samtidig er det en positiv bekreftelse på at NLFs innspill vekker interesse blant komitemedlemmene.

Mandag var forbundsleder Per Madsen og viseadm. direktør Jan-Terje Mentzoni i finanskomiteen. NLF hadde da felles høring med:

 • Norges Automobilforbund (NAF)
 • Bilimportørenes Landsforening (BIL)
 • Electric Vehicle Union
 • Norsk petroleumsinstitutt
 • Bellona
 • Energigass Norge
 • Zero
 • Norges Astma- og allergiforbund

Klikk her for å lese NLFs skriftlige høringssvar, som ble levert Finanskomiteen.

Tirsdag var Per Madsen, adm. direktør Geir A. Mo og kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes i Transport- og kommunikasjonskomiteen. NLF hadde da felles høring med:

 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Byggenæringens landsforbund (BNL)
 • Entreprenørforeningen bygg og Anlegg (EBA)
 • Tekna
 • Norges Skogeierforbund
 • Norskog

Klikk her for å lese NLFs skriftlige høringssvar, som ble levert Transport- og kommunikasjonskomiteen.

 

Les også:
Statsbudsjettet 2014 – NLFs mer generelle kommentar.