Vegvesenet hadde invitert NLF og vegdirektøren med på kontrollen fordi de ønsket å demonstrere sine nye varmesøkende kameraer, som blir brukt til bremsekontroll. Kameraet slår for eksempel ut med oransje farge på skjermene til kontrollørene, når bremseskiver, hjullager eller akslinger har unormalt høy temperatur. Forskjell mellom temperatur på de to akslingene kan også indikere feil, det samme hvis bremser/akslinger er for kalde. Kameraet har vært i drift i rundt åtte måneder og har vist gode resultater til nå. Blant annet har det avdekket varmgang i bremsene på flere vogntog på vei ned fra Hardangervidda i sommer, da E16 var stengt ved Gudvangatunnelen.

– Utstyr som dette er tidsbesparende. De som har feil med bremsene kan tas inn for videre kontroll, mens de som har ting i orden kan kjøre videre. Tid er verdifullt for yrkessjåfører, som både har press på seg til å levere punktlig, kjøre i forsvarlig fart og overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene, sier adm. direktør Geir A. Mo.
I dag har tilsammen fem kontrollbiler varmesøkende kamera. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen mener bruken helt sikkert kommer til å bli utvidet.
– Mange sjåfører som kjører gods i Norge har liten erfaring med ferdsel på bratte og svingete veier, og mange vet ikke hvordan de skal bruke tilleggsbremsen, uttalte han under kontrollen i går.
I forkant av kontrollen delte representanter fra Statens vegvesen og representanter fra NLF erfaringer rundt bruk og utvikling av veiene.