Senere på dagen skulle EU-parlamentets transportutvalg diskutere revisjon av regelverket som blant annet kan gi modulvogntog adgang til å krysse grensene mellom to land med samme regler. Forslaget møter stor motstand blant flere av parlamentets medlemmer og næringen er bekymret. I forkant av møtet sendte 14 europeiske organisasjoner – deriblant NLF – et brev der samme bekymring ble beskrevet.

– Det verserer alt for mange myter om lastebilindustrien. Vi benyttet derfor anledningen til å fortelle hvordan lastebiltransport er avgjørende for samfunnet og hvordan modulvogntog i særdeleshet kan bidra til å gi transporten et løft, forklarer Søren Hyldstrup Larsen. Han er adm. direktør i Nordic Logistics Association (NLA), som er EU-samarbeidet mellom NLF i Norge og søsterorganisasjonene DTL og SÅ i henholdsvis Danmark og Sverige.
På frokostmøtet ble det understreket at erfaringene med modulvogntog i Finland og Sverige, samt Danmark og Norge, er positive. Under de rette omstendigheter kan modulvogntog bidra til bedre energieffektivitet, mindre CO2-utslipp, mer effektiv transport og logistikk og en innovativ utvikling av lastebilindustrien.
– Verken NLA eller EU-kommisjonen, som har lagt frem forslaget til revisjon, ønsker at modulvogntog skal utbre seg til alle steder i EU. Vi ønsker imidlertid at medlemslandene får mulighet til å velge de vekter og dimensjoner som gir mening for dem. Og dersom naboland – som i Norden – deler ønsker, skal det være muligheter for å la bilene krysse grensene, understreker Larsen.
Verten for møtet var det finske parlamentsmedlemmet Petri Sarvamaa, som konkluderte med at erfaringene med modulvogntog jevnt over er positive. Han fikk støtte fra det tyske parlamentsmedlemmet Gesine Meissner. Østerrikes Jörg Leichtfried var imidlertid ikke overbevist.
– Det ble nok ikke endret så mange holdninger, men argumentene som taler for modulvogntog ble i det minste presentert på en enkel og direkte måte, avslutter Søren Hyldstrup Larsen.