Regjeringen Solberg foreslår drøye 1,4 milliarder ekstra til veiformål i sitt tilleggsforslag til statsbudsjettet for 2014. I den rødgrønne regjeringens budsjett etterlyste NLF en større andel øremerkede midler til drift og vedlikehold av veier.
I tilleggsforslaget er det nå foreslått 400 millioner ekstra til vedlikehold på riksveinettet, hvorav 100 millioner til legging av veidekke og 300 millioner ekstra til vedlikehold i tunneler. I tillegg foreslår de å øke tilskuddet til å ruste opp fylkesveiene med 280 millioner kroner mer, slik at det blir i alt 780 millioner kroner i statlig tilskudd for fornying og opprusting av fylkesveier i 2014.
– Forslagene representerer en god start fra den nye regjeringen. De tar etterslepet på fylkesveiene på større alvor. Både fylkes- og riksveiene skriker etter handlekraft og gjennomføring og NLF tror det må et ekstraordinært krafttak til for å ta igjen tiår på tiår med forsømmelser. Vi tror ikke det vil være mulig å ta igjen det enorme etterslepet på veiene våre innenfor et ordinært budsjett, selv om forslaget fra regjeringen er et lite skritt i riktig retning, sier Geir A. Mo.
Regjeringen går også et lite skritt videre i sine løfter om redusert bompengeinnkreving. I forslaget skal E134 mellom Seljord og Åmot i Telemark fullfinansieres med statlige midler. Her hadde den rødgrønne regjeringen lagt opp til 504 millioner i bompengeandel.
– Å fjerne bompengene på ett prosjekt kan vel knapt nok kalles en god start en gang. NLF mener det er fullt mulig å fullfinansiere flere veiprosjekter i dag, sier Mo.

Regjeringen vil også øke bevilgningene til jernbanen med 100 millioner kroner satt av til drift og vedlikehold, noe NLF er positiv til.
– Alt i alt er dette lovende. Den nye regjeringen har lovet mye på samferdselssiden, og vi i næringen har store forventninger til hva de har tenkt å gjøre. Tilleggsforslaget til statsbudsjettet er en god start. Og så forventer vi et skikkelig løft i statsbudsjettet for 2015, avslutter Geir A. Mo.

Les pressemelding fra Samferdselsdepartementet, som også lenker til det fullstendige budsjettdokumentet, på departementets nettside.